Το κόστος της επένδυσης

Το κόστος της επένδυσης
Η Επένδυση.


Η επένδυση αποτελείται από 3 στοιχεία σύμφωνα με την εταιρία
• Το εκμισθωτικό δικαίωμα (αέρας όπου υφίσταται)
• Τα έξοδα κατασκευής του καταστήματος (1.800€-2.000€ ανά τ.μ. περίπου) κατά τα πρότυπα του Chillbox
• Δικαίωμα εισδοχής (Entry Fee) που επιτρέπει στον δικαιοδόχο να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Chillbox και του οποίου ένα σημαντικό μέρος αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, σχεδιασμού καταστήματος και επίβλεψης πριν από το άνοιγμα του.
• Δηλαδή για ένα κατάστημα chillbox 25 τετραγωνικά η επένδυση θα κινηθεί από 45.000 έως 50.000 ευρώ. Τα Entry Fees είναι 7.500 € για κατάστημα εποχικής λειτουργίας και 12.500 € για κατάστημα ετήσιας λειτουργίας.
• Royalties δεν υπάρχουν.