"ΒΕΝΕΤΗ": Το κατάστημα και το κόστος

"ΒΕΝΕΤΗ": Το κατάστημα και το κόστος
Επιλογή καταστήματος


Το κατάλληλο κατάστημα πρέπει να βρίσκεται στον εμπορικό κορμό ή πλησίον αυτού ή σε οδικό άξονα μεγάλης κυκλοφορίας, ιδιαίτερα πεζών, της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος. Το σημείο να είναι κομβικό, ορατό και εύκολα προσπελάσιμο από το καταναλωτικό κοινό.
Να διαθέτει επαρκείς και εύκολα προσβάσιμες θέσεις στάθμευσης.
Να καταλαμβάνει έκταση τουλάχιστον 100τ.μ. - 130τ.μ. χωρίς τους βοηθητικούς χώρους.
Το κόστος επένδυσης για την διαμόρφωση ενός καταστήματος «ΒΕΝΕΤΗ», συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατασκευής, διαμόρφωσης, χωροργάνωσης, μηχανολογικού, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανογράφησης, σηματοδότησης και του κόστους αγοράς του πρώτου εμπορεύματος, ξεκινά περίπου από τα 160.000 €.
Κάθε κατάστημα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες, σχέδια και προδιαγραφές κατασκευής, διαμόρφωσης, χωροργάνωσης και εξοπλισμού της εταιρίας.
Κάθε κατάστημα «ΒΕΝΕΤΗ» πρέπει να χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα, ποιότητα, ποικιλία, καθαριότητα, οργάνωση των χώρων παράθεσης, δυνατότητα οπτικής πρόσβασης στους χώρους παρασκευής. Να είναι έντονη η μυρωδιά του ψωμιού, να αποπνέει μια παραδοσιακή αίσθηση από τα υλικά δόμησης και από τα προϊόντα του, να είναι διάχυτη η αίσθηση της περιποίησης και να προσδίδει την δυνατότητα της επιλογής. Γύρω από το ταμείο ή σε σημεία πολύ κοντινά στους πελάτες θα πρέπει να υπάρχουν δείγματα για γευστικές δοκιμές.
Αυτό το μοντέλο καταστήματος χρειάζεται για να λειτουργήσει εκτός από τον Υπεύθυνο Καταστήματος (κατά προτίμηση τον επιχειρηματία) τουλάχιστον άλλα τρία (3) άτομα. Ο αριθμός του προσωπικού έχει άμεση σχέση με την δυναμική της τοπικής αγοράς, την εισροή πελατών και των κύκλο εργασιών.
Για την τροφοδοσία του καταστήματος, απαιτείται μεταφορικό μέσο που να πληροί τις προδιαγραφές, που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες μεταφοράς προϊόντων άρτου και γενικά τροφίμων.
Το κατάστημα λειτουργεί καθημερινά, χωρίς διακοπή τις Κυριακές και τις αργίες, από τις 05.00 π.μ. μέχρι τις 22.00 μ.μ. (συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών προετοιμασίας του καταστήματος) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο δικαιοπάροχος.

Συνοπτικός πίνακας βασικών μεγεθών.

Μέγεθος καταστήματος

60 – 130 τ.μ.

Υψος επένδυσης

Από 160.000 €

Entry fee

15.000 €

Royalties

ΟΧΙ

Marketing fee

2% επί των καθαρών αγορών χονδρικής το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 0,5% στις πωλήσεις λιανικής.

*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.