NOVAL PROPERTY: Η εισαγωγή στο ΧΑ, οι μελλοντικές αξίες και η συμμετοχή της EBRD

NOVAL PROPERTY: Η εισαγωγή στο ΧΑ, οι μελλοντικές αξίες και η συμμετοχή της EBRD
Π. Καπετανάκος

Με γερές βάσεις δημιουργεί αξία για το μέλλον

Με ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο διαχειρίζεται, αναπτύσσει και επεκτείνει, στοχεύοντας σε ανταγωνιστικές τιμές ενοικίασης, σε υψηλής εμπορευσιμότητας και αισθητικής κτήρια, καθώς και στην σύνδεση της αγοράς ακινήτων με την αξία ενοικίασης τους η Noval Property είναι η ΑΕΕΑΠ με το ισορροπημένο μείγμα 61 ακινήτων, χαρτοφυλάκιο εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, κτηρίων γραφείων, αποθηκών. Συνολικής επιφάνειας 471.000 τμχ, με σημαντική γεωγραφική διασπορά χαρτοφυλακίου, θυγατρική της Viohalco, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα.

Ηδη η διοίκηση- με τον Παναγιώτη Καπετανάκο- υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 43,47 εκατ ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 2,82 ευρώ. Σε discount έναντι του μέσου όρου των εταιρειών του κλάδου, σε τιμή ελκυστική επενδυτικά βάσει της ευρύτητας του χαρτοφυλακίου, την αποτελεσματικότητα διαχείρισης που αποφέρει απόδοση κεφαλαίου, σχεδόν, μισή φορά μεγαλύτερη του μέσου όρου.

Θυγατρική του ομίλου Viohalco διαθέτει όλους εκείνους τους μηχανισμούς αντιστάθμισης (δυνητικών) κινδύνων, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, και τους οικονομικούς συντελεστές που προσέλκυσαν την EBRD να επενδύσει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά σε ΑΕΕΑΠ. Αυτό γιατί συνοπτικά η "τιμολόγηση" της Noval Property συντίθεται από Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) 427 εκατ, Καθαρά Κέρδη EBITDA 65 εκατ, Λειτουργική 17,8 εκατ, Ταμειακές Ροές που δημιουργούνται από Real Estate Investment Trust (Reits)Funds from Operations 6,3 εκατ., και δείκτη ποσού δανείου/αξία στοιχείου- Loan to Value- στο 38,5% και Καθαρό LTV στο 27,6% η προς εισαγωγή εταιρεία δικαιώνει τον χαρακτήρα μίας πολυσχιδούς ΑΕΕΑΠ- που...ξεφεύγει του αυστηρού πλαισίου διαχείρισης-απόδοσης.

Με αυτούς τους συντελεστές η διοίκηση είναι σε θέση να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος από την πρώτη χρήση (εισαγωγής), διαθέτοντας τα εχέγγυα για το απόλυτα Environmentally Certified “Green” properties (LEED or BREEAM) καθώς είναι η μόνη στην οποία συμμετέχει επενδυτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Συγκριτικό πλεονέκτημα το χαμηλό/ανταγωνιστικό κόστος χρήματος, μεγιστοποιώντας την απόδοση κεφαλαίου είτε από πωλήσεις, είτε από διαχείριση/αξιοποίηση/μίσθωση.

Από το 2008 (πρώτο ΙΚΕΑ Megastore/Αθήνα) στα εμπορικά κέντρα (River West, Mare West το 2011 και 2015 αντίστοιχα) το 5άστερο Wyndham Grand το 2016 μέχρι τα εμβληματικά Butterfly και The Orbit και το τοπόσημο project Πειραιώς 252- στις ιστορικές παλιές εγκαταστάσεις του ομίλου Viohalco- η Noval Property διαθέτει "εδραία ευελιξία" που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση για έναν επενδυτή που τοποθετείται σε ΑΕΕΑΠ. Ενδεικτικά, η Μέση Ακαθάριστη Απόδοση Ενοικίασης ανά Κατηγορία Ενεργητικού κατανέμεται σε Logistics/Warehouses με 6,8%, Γραφεία με 6%,Hospitality με 6,8%, Λιανική με 8,3% και Residential με 2,5% διαμορφώνοντας το υψηλό Average Gross Rental Yield per Asset Class.

Θεαματικός ο ρυθμός αύξησης των Ετήσιων Λήξεων Ακαθάριστου Εισοδήματος από Ενοίκια, με κυριότερα τα 5,3 εκατ από τα ΙΚΕΑ, 3,8 εκατ από την Viohalco,2,7 εκατ από Wydham Grand. Με το 56% του δανεισμού σε σταθερού/fixed επιτοκίου και το 9% σε αντισταθμισμένο/hedged το διοικητικό team της εταιρείας με πολυετή εμπειρία (από 23 μέχρι 35 χρόνια) μέσα σε λίγα χρόνια έχει επιτύχει ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, με το σύνολο του ενεργητικού της να ανέρχεται στα €670 εκατ., την εσωτερική λογιστική της αξία στα €427 εκατ. και τα καθαρά της κέρδη στα €65 εκατ. (31.12.2023), κατέχοντας ένα χαρτοφυλάκιο πλήρως μισθωμένων ακινήτων σε κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο τους που αυξάνει συνεχώς την αξία του.

Έχοντας αναπτύξει από τα πλέον σύγχρονα κτήρια-τοπόσημα της Αττικής, η Noval Property προχωρά το στρατηγικό επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 340 εκατ. ευρώ, μέσα από εμβληματικές επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής εμπορευσιμότητας και ζήτησης. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει το Πράσινο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ύψους 120 εκατ. ευρώ, που άντλησε τον Δεκέμβριο του 2021 η Noval Property, διασφαλίζοντας τους απαιτούμενους πόρους για την πραγμάτωση του απαιτητικού και πολυσύνθετου επενδυτικού της πλάνου. Πιο αναλυτικά, η υπερκάλυψη κατά 2,8 φορές του Πράσινου Ομολόγου της, αλλά και η υψηλή ζήτηση και συμμετοχή αξιόλογων θεσμικών επενδυτών, όπως η EBRD, πιστοποιούν την ισχυρή δυναμική, καθώς και την αξιοπιστία που διακρίνει την εταιρεία.

===============================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ