Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων

 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων

Eπιχειρήσεις και ιδιώτες που υπόκεινται στο τέλος 2%, θα το καταβάλλουν μέσω του τραπεζικού συστήματος (με χρέωση λογαριασμού ή κάρτας) με τη χρήση προσωποποιημένου κωδικού πληρωμής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας

Από την Δευτέρα, 23 Μαϊου 2022, έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία της ηλεκτρονικής πληρωμής τελών διαφήμισης 2% μέσω της επιλογής "e-Services" της ιστοσελίδας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr).

Στο εξής, επιχειρήσεις και ιδιώτες που υπόκεινται στο τέλος 2%, θα το καταβάλλουν μέσω του τραπεζικού συστήματος (με χρέωση λογαριασμού ή κάρτας) με τη χρήση προσωποποιημένου κωδικού πληρωμής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούν να ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά είναι οι ακόλουθες:

1. Έλεγχος γνησιότητας και ανεξόφλητου ή μη Χρηματικής Παρακαταθήκης Κεντρικής Υπηρεσίας και Καταστημάτων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας

2. Αίτηση ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης (μηνός, τριμήνου, εξαμηνιαίας και ετήσιας)

3. Έκδοση βεβαίωσης τόκων καταθέσεων

4. Χορήγηση των προσωπικών κωδικών πληρωμής δανείων ΦΠA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ