ΕΚΤ: Πώς επηρεάζεται το ελληνικό χρέος από την αύξηση των επιτοκίων

ΕΚΤ: Πώς επηρεάζεται το ελληνικό χρέος από την αύξηση των επιτοκίων

Η βιωσιμότητα του χρέους των υπερχρεωμένων χωρών μπορεί να επιδεινωθεί σχετικά πιο γρήγορα από ό,τι για τις λιγότερο υπερχρεωμένες χώρες, αναφέρει η ΕΚΤ - Ποιοι παράγοντες στηρίζουν τη βιωσιμότητα

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού και η επιβράδυνση της ανάπτυξης μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η αύξηση των επιτοκίων εκθέτει τους δανειζόμενους σε υψηλότερο κόστος αναχρηματοδότησης.

«Η βιωσιμότητα του χρέους των χωρών και των επιχειρήσεων με υψηλότερο χρέος μπορεί να επιδεινωθεί σχετικά πιο γρήγορα από ό,τι για τις χώρες και τις εταιρείες με χαμηλότερο χρέος. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα spreads των κρατικών ομολόγων και να αυξήσει τον χρηματοπιστωτικό κατακερματισμό», σημειώνει.

Υψηλή ευαισθησία των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων

Από διάγραμμα της έκθεσης προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος αλλά και την υψηλότερη ευαισθησία όσον αφορά την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων της σε σχέση με την αύξηση της απόδοσης των γερμανικών ομολόγων, τα οποία θεωρείται ότι δεν έχουν κίνδυνο (risk free). Η ελαστικότητα είναι ίση με 1, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται η απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων, το spread των αντίστοιχων ελληνικών ομολόγων, δηλαδή η διαφορά της απόδοσης τους από των γερμανικών αυξάνεται αντίστοιχα.


Οι κίνδυνοι για τα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων
Η ΕΚΤ σημειώνει ότι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη βιωσιμότητα του χρέους είναι η διαφορά μεταξύ του μέσου επιτοκίου για την εξυπηρέτηση του από τον ρυθμό ονομαστικής ανάπτυξης. Αν αυτή η διαφορά γίνει θετική, επειδή το επιτόκιο θα είναι υψηλότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης, τότε η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να διασφαλίζεται με την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων.

Παράλληλα, όμως, σημειώνει ότι στον βαθμό που οι χώρες έχουν επεκτείνει τη διάρκεια του χρέους τους τα τελευταία χρόνια, αυτό αμβλύνει τις συνέπειες για το χρέος. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς και οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, το ελληνικό χρέος έχει μία από τις μεγαλύτερες διάρκειες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του είναι έναντι του ESM. Επίσης, είναι «κλειδωμένο» σε σταθερά επιτόκια κατά το μεγαλύτερο μέρος του.

Για τα νοικοκυριά, ο αντίκτυπος από τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την ΕΚΤ, μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία αποπληρωμής των δανείων τους, ιδίως αν έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο.

Από διάγραμμα της έκθεσης προκύπτει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν κατά μέσο όρο ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 16% του εισοδήματός τους για την αποπληρωμή των δανείων τους, ένα ποσοστό που είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη μετά από την Κύπρο και την Ολλανδία.

Η στεγαστική αγορά στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει

Αν και η ΕΚΤ προειδοποιεί για κίνδυνο μείωσης των τιμών των κατοικιών σε περιοχές της Ευρωζώνης που είχαν αυξηθεί πολύ, για την Ελλάδα δεν καταγράφεται καμία τέτοια προειδοποίηση.

Πηγή: imerisia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ