Η Κομισιόν συστήνει στην Ελλάδα «συνετή δημοσιονομική πολιτική» για το 2023

Η Κομισιόν συστήνει στην Ελλάδα «συνετή δημοσιονομική πολιτική» για το 2023

Τη διασφάλιση μιας «συνετής» δημοσιονομικής πολιτικής το 2023, συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, στη βάση του εαρινού ευρωπαϊκού εξαμήνου που παρουσίασε σήμερα.

Ειδικότερα η Κομισιόν συνιστά συνετή δημοσιονομική πολιτική, κυρίως με τον περιορισμό της αύξησης των τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται από εθνικό επίπεδο κάτω από τη μεσοπρόθεσμη δυνητική αύξηση της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη προσωρινή και στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που είναι πιο ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Κομισιόν: Πράσινο φως για αποδέσμευση 748 εκατ. ευρώ - Σήμα εξόδου από την ενισχυμένη εποπτεία

«Να είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε τις τρέχουσες δαπάνες στην εξελισσόμενη κατάσταση. Επεκτείνετε τις δημόσιες επενδύσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και για την ενεργειακή ασφάλεια, μεταξύ άλλων με τη χρήση του Μηχανισμού Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF), του ενεργειακού πακέτου «RePowerEU» και άλλων κονδυλίων της ΕΕ.», τονίζει η Επιτροπή.

Για την περίοδο μετά το 2023, η Επιτροπή συνιστά στην Ελλάδα να ακολουθήσει μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και τη διασφάλιση αξιόπιστης και σταδιακής μείωσης του χρέους και δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα μέσω σταδιακής εξυγίανσης, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

«Με βάση τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν ως μέρος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, βελτιώστε τη φιλικότητα προς τις επενδύσεις του φορολογικού συστήματος με την εισαγωγή ενός συστήματος προκαταβολής φόρου και με την αναθεώρηση της δομής της φορολογικής επιβάρυνσης για τους αυτοαπασχολούμενους. Διασφαλίστε την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, για να μπορεί να προσελκύσει τις σωστές δεξιότητες και διατηρήστε τη συνέπεια με το ενιαίο μισθολογικό πλέγμα», επισημαίνει η Επιτροπή.

Παράλληλα, συστήνεται η συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα ορόσημα και τους στόχους που περιλαμβάνονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021. «Ολοκληρώστε γρήγορα τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή για τα έγγραφα προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής 2021-2027 με σκοπό την έναρξη της εφαρμογής τους. Ολοκληρώστε τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις που έχουν επιδιωχθεί υπό ενισχυμένη επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του κτηματολογίου», αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η Επιτροπή συστήνει την ολοκλήρωση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σύμφωνα με το πλαίσιο που τροποποιήθηκε υπό ενισχυμένη εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης της στελέχωσης όλων των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της εφαρμογής καταγραφής του πληθυσμού και της εισαγωγής αποτελεσματικής φύλαξης από γενικούς γιατρούς.

Τέλος, η Επιτροπή συνιστά στην Ελλάδα τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και τη διαφοροποίηση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, επιταχύνοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη υποδομών που θα επέτρεπαν ανανεώσιμες πηγές υδρογόνου. Τονίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση, μέσω της εξασφάλισης επαρκούς χωρητικότητας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέσεων, καθώς και διασυνδέσεων αερίου και διαφοροποίησης των οδών παροχής αερίου. Συστήνεται επίσης η ενίσχυση του πλαισίου της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και η επιτάχυνση των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, μέσω μεταρρυθμίσεων και κινήτρων της αγοράς για την υποστήριξη της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του κτιριακού τομέα και του τομέα των μεταφορών, ιδίως με την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ