Σ. Ζαχαράκη: Τροπολογίες για παράταση μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων

Σ. Ζαχαράκη: Τροπολογίες για παράταση μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων

Τα μισθωμένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τουριστικά καταλύματα, θα μπορούν να συνεχίσουν να φιλοξενούν τα ήδη διαμένοντα σε πρόσωπα,

Δύο τροπολογίες του υπουργείου Τουρισμού που αφορούν στην παράταση μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων, για τη φιλοξενία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και στην παράταση στα προγράμματα μετεκπαίδευσης, παρουσίασε στη Βουλή χθες και σήμερα η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, με την προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκεται η δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων, που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού COVID-19 (ξενοδοχείων covid) και κατά την χειμερινή περίοδο 2021 και όχι μόνο κατά τη τουριστική περίοδο, όπως προβλεπόταν αρχικά. Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, είναι αναγκαία γιατί οι μισθώσεις ξενοδοχείων covid που έλαβαν χώρα δυνάμει του άρθρου 121 του ν. 4791/2021 (Α' 155) λήγουν την 31η Οκτωβρίου.

Για λόγους δημόσιας υγείας είναι σκόπιμο να παραταθεί η ημερομηνία αυτή μέχρι την 31/12/2021, ώστε μέχρι τέλος του έτους:

α) να μπορούν να παρατείνονται υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης που κανονικά έληγαν 31.10 και

β) να μπορούν να συνάπτονται νέες συμβάσεις εφόσον απαιτείται, μέχρι τέλος του έτους.

Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι τα μισθωμένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τουριστικά καταλύματα, θα μπορούν να συνεχίσουν να φιλοξενούν τα ήδη διαμένοντα σε πρόσωπα, μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, χρονικό διάστημα απομόνωσης και μετά την ημερομηνία αυτή.

Τα οφέλη από την τροπολογία αυτή συνίστανται στην προφύλαξη των ταξιδιωτών, των εργαζομένων στα τουριστικά καταλύματα και των πολιτών συνολικά, από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Ταυτόχρονα, εξοικονομείται χρόνος και υπάρχει αποτελεσματικότερη διαχείριση και από πλευράς της οικονομίας, ήτοι των τουριστικών επιχειρήσεων, επειδή τηρούνται ήδη από τα μισθωμένα καταλύματα οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για αυτά, επειδή υπάρχει ήδη η γνώση της διαδικασίας διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, μειώνοντας αντίστοιχα τα κόστη μάθησης των διαδικασιών. Επιπλέον, το όφελος έγκειται στη διατήρηση της εικόνας της χώρας ως ενός ασφαλούς τουριστικού προορισμού και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Επίσης, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε στην ομιλία της ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση, επανακατάρτιση και μετεκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για έναν κλάδο τόσο δυναμικό και παραγωγικό όσο ο τουρισμός. Προς τον σκοπό αυτό, στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980. Αυτά είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μη τυπικής εκπαίδευσης που οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών, με στόχο την κατάρτιση/μετεκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης αρχίζουν μετά την 16η Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο την 30η Ιουνίου, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, φέτος ένεκα των συνθηκών που δημιούργησε ο covid 19, τα τμήματα μετεκπαίδευσης της εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021 ξεκίνησαν την λειτουργία τους στις 29-03-2021 και ολοκληρώθηκαν στις 30-06-2021.

Ωστόσο, η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων απαιτεί διοικητικές διαδικασίες οι οποίες οπωσδήποτε ξεκινούν πριν την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων και εκτείνονται ακόμα μετά τη λήξη τους. Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν ενέργειες που αφορούν τις δαπάνες του έργου (πληρωμές ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, μισθωμάτων, προμηθευτών κα), συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή των δικαιούχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται πληθώρα διοικητικών διαδικασιών για την προετοιμασία του προγράμματος μετεκπαίδευσης που θα ξεκινήσει την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά. Υπό το φως των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να δίδεται παγίως η δυνατότητα στο ωρομίσθιο προσωπικό που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των Τμημάτων της Μετεκπαίδευσης να συμπληρώνει το σύνολο του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει προσληφθεί (8μηνο), δηλαδή και πέραν της 30ης Ιουνίου, οπότε και λήγει το εκπαιδευτικό έτος.

Σύμφωνα ε την κ. Ζαχαράκη, με τη διάταξη αυτή δίνεται η πάγια δυνατότητα με τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας οι εργαζόμενοι με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στα τμήματα μετεκπαίδευσης να ολοκληρώνουν το προβλεπόμενο 8/μηνο, ακόμη και μετά την 30η Ιουνίου (που προβλέπεται βάσει Νόμου η λήξη όλων των 8/μηνων συμβάσεων). "Ως εκ τούτου, ερχόμαστε ως Υπουργείο Τουρισμού και καλύπτουμε τα διοικητικά κενά, με πάγια διάταξη, για να μπορούν να υλοποιούνται ομαλά όλες οι διοικητικές λειτουργίες ολοκλήρωσης των προγραμμάτων αυτών" επεσήμανε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ