Κ. Μίχαλος: Αναγκαία η υλοποίηση μίας νέας βιομηχανικής πολιτικής

Κ. Μίχαλος: Αναγκαία η υλοποίηση μίας νέας βιομηχανικής πολιτικής

Τέσσερα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπισθούν

 

Η Ελλάδα εξακολουθεί σήμερα να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ και από τα χαμηλότερα ποσοστά εξαγωγών αγαθών, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος στο ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Στην προσπάθεια να αυξηθούν αυτά τα ποσοστά, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από εμπόδια:

- Η σοβαρή υστέρηση των πάγιων εταιρικών επενδύσεων. Το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα την περασμένη δεκαετία έχει υπολογιστεί στα 130 δισ. ευρώ - με βάση την απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

- Μια κατακερματισμένη παραγωγική βάση, η οποία στηρίζεται σε πολυάριθμες μικρές μονάδες.

- Η υστέρηση στην καινοτομία. Το γεγονός, δηλαδή, ότι η γνώση που παράγεται από την έρευνα δεν φτάνει στην παραγωγή.

- Αλλά και μια σειρά από εμπόδια και προβλήματα που υποβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών και αποτρέπουν νέες επενδύσεις: υψηλή φορολογία, ενεργειακό κόστος, γραφειοκρατία, ελλιπές και δύσβατο χωροταξικό πλαίσιο, δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και πολλά άλλα.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα για την άρση κάποιων από αυτά τα εμπόδια, με το νέο αναπτυξιακό νόμο, με τις αλλαγές στη φορολογία κ.ά.

«Πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα και ταχύτερα» όπως είπε ο πρόεδρος και σημείωσε τη σημασία των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Στόχος αυτών των κονδυλίων, τόνισε ο κ. Μίχαλος, πρέπει να είναι τα κίνητρα για συγχώνευση μικρών επιχειρηματικών μονάδων, ώστε να δημιουργηθούν νέες μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η μετάβαση στο νέο μοντέλο βιομηχανικής παραγωγής, γνωστό ως Βιομηχανία 4.0 και η αναβάθμιση της καινοτομίας, με ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης, με τη δημιουργία κόμβων καινοτομίας, με την προσέλκυση επενδύσεων από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.

Παράλληλα, πρόσθεσε, θα απαιτηθεί η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μεταποίηση, με οριζόντιες παρεμβάσεις, αλλά και εξειδικευμένες πολιτικές για την ενίσχυση δυναμικών κλάδων. Ενδεικτικά ανέφερε τα οριζόντια φορολογικά μέτρα, η άρση των υφιστάμενων εμποδίων και αντικινήτρων, σε όλο το φάσμα της επενδυτικής διαδικασίας, η αναμόρφωση των διαδικασιών ένταξης και ελέγχου επενδύσεων στο Ν.4399/16 και διάθεσης ΕΣΠΑ, ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση των έργων, πολιτικές μείωσης του ενεργειακού κόστους, αναβάθμιση του χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία και ειδικές πολιτικές ενίσχυσης σε κλάδους και προϊόντα υψηλών δυνατοτήτων όπως ο εξορυκτικός, ο μεταλλουργικός και ο φαρμακευτικός κλάδος, η πράσινη ενέργεια κ.ά..

Ακόμη σημασία πρέπει να δοθεί σε στρατηγικές συνεργασίες και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα προσθέσουν τεχνογνωσία, θα παρέχουν τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές. Σημαντικές δυνατότητες, σε αυτό το πλαίσιο, έχουν κλάδοι όπως η υψηλή τεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία, η ναυπηγοεπισκευαστική, η παραγωγή δομικών υλικών κ.ά.

«Παράλληλα με αυτές τις δράσεις, θα πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στη φορολογία, στην κοινωνική ασφάλιση, στη δημόσια διοίκηση, στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας κ.α.», κατέληξε ο πρόεδρος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ