Μία εβδομάδα παράταση για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Μία εβδομάδα παράταση για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρατείνεται για τις 6 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε την παράταση, επισημαίνοντας πως η καταληκτική προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων λήγει την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μία μέρα πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ