Ενέκρινε ο EFSF τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

Ενέκρινε ο EFSF τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

Το Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκρινε σήμερα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους.

Όπως έγινε γνωστό, ο EFSF ενέκρινε σήμερα τα εξής τρία μέτρα:

  • Έναν μηχανισμό για την υπό όρους μείωση της επιτάχυνσης του επιτοκίου των δανείων του δεύτερου προγράμματος, για την περίοδο από το 2018 και μετά.
  • Περαιτέρω αναβολή κατά 10 έτη της αποπληρωμής τόκων και αποσβέσεων από τα δάνεια του EFSF ύψους 96,4 δισ. προς την Ελλάδα.
  • Παράταση της ανώτατης μέσης ωρίμανσης των προαναφερθέντων δανείων κατά 10 έτη.

Το σύνολο των μέτρων θα μειώσει σωρευτικά κατά περίπου 30 μονάδες το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF Κλάους Ρέγκλιγνκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ