Σε ρότα αξιοποίησης τα 10 λιμάνια - Το σχέδιο

Σε ρότα αξιοποίησης τα 10 λιμάνια - Το σχέδιο

Για τα δέκα περιφερειακά λιμάνια που λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας αναφέρεται πως προωθείται η «παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων /ή και συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων / υπηρεσιών των 10 Οργανισμών Λιμένος» και πως «η μέθοδος αξιοποίησης δεν περιλαμβάνει τη σύμβαση κύριας παραχώρησης», δηλαδή ολόκληρου του λιμένα. Δεν είναι γνωστή, βέβαια, η στάση των δανειστών για το συγκεκριμένο σχέδιο.

 


Για να προχωρήσει, πάντως, η διαδικασία πώλησης των λιμένων, απαιτείται η «κύρωση των υφιστάμενων συμβάσεων κύριας παραχώρησης για τoυς Οργανισμούς Λιμένος με ένα νόμο», η νομοθετική πρόβλεψη δυνατότητας τροποποίησης των συμβάσεων κύριας παραχώρησης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων υπο-παραχώρησης, η νομοθετική πρόβλεψη για την επιβολή στον παραχωρησιούχο αντισταθμιστικού τέλους, προς τον οικείο Οργανισμό Λιμένος.

10 Οργανισμοί Λιμένος

Οι Οργανισμοί Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση των αντίστοιχων λιμανιών έως το 2042. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 100% των μετοχών

Για τις μαρίνες, στο ADP αναφέρεται πως στο τρίτο τρίμηνο θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για τη μαρίνα Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη ενώ τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης συμβούλων για τον διαγωνισμό αξιοποίησης των δραστηριοτήτων Μαρίνας και Κρουαζιέρας της Μυκόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ