Ψαλίδι στις κοινωνικές δαπάνες και νέους φόρους φέρνει το 2018

Τι προβλέπει ο νέος Προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή

Ψαλίδι στις κοινωνικές δαπάνες και νέους φόρους φέρνει το 2018

Πρόσθετα φορολογικά βάρη σε χιλιάδες φορολογούμενους αλλά και περικοπές σε δαπάνες με τις οποίες εκτιμά ότι διασφαλίζονται υπερ-πλεονάσματα και για τον επόμενο χρόνο κατατέθηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη ο Προϋπολογισμός για το 2018.

Στον προϋπολογισμό για το έτος 2018 προβλέπεται ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 2,5% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,82% του ΑΕΠ. Ωστόσο το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα υπολογίζεται στο 2,44% του ΑΕΠ (έναντι μνημονιακού στόχου 1,75%) έχοντας ήδη ενσωματώσει δαπάνη 1,4 δισ. ευρώ ή 0,78% του ΑΕΠ για το κοινωνικό μέρισμα.

Ειδικότερα για το 2017 εκτιμάται ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 1,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 2,44% του ΑΕΠ, έχοντας ήδη ενσωματώσει δαπάνη 1,4 δισ. ευρώ ή 0,78% του ΑΕΠ για το κοινωνικό μέρισμα, την επιστροφή των κρατήσεων στους συνταξιούχους και την εξόφληση των ΥΚΩ στη ΔΕΗ. Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 19,9% φέτος στο 18,4% το 2018.

Τα φορολογικά έσοδα προβλέπονται αυξημένα κατά 951 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση με φέτος, με την αύξηση σχεδόν ισόποσα μοιρασμένη ανάμεσα σε άμεσους (478 εκατ. ευρώ) και έμμεσους φόρους (473 εκατ. ευρώ).

Άμεσοι φόροι

Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20.766 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 478 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένοι κατά 687 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Ειδικότερα:

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 8.725 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 456 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της εκτιμώμενης απόδοσης των παρεμβάσεων που αφορούν στην κατάργηση του 25% του αφορολόγητου σε βουλευτές και δικαστικούς λειτουργούς, τη φορολόγηση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, την κατάργηση της έκπτωσης στις ιατρικές δαπάνες, καθώς και της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου.

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και να διαμορφωθεί στα 3.322 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της αυξημένης προκαταβολής του έτους 2017.

Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 3.379 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 179 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην μετακύλιση της τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2017, στον Ιανουάριο του 2018.

Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1.718 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.362 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.

Έμμεσοι φόροι

Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 27.390 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μείωση κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικότερα:

Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 15.845 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του 2017. Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9.706 εκατ. ευρώ αυξημένοι κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από καπνικά προϊόντα ύστερα από την αποθεματοποίηση που συντελέστηκε το έτος 2016 και επηρέασε αρνητικά τα έσοδα του 2017.

Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ θα διαμορφωθούν στα 851 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.

Οι αποκρατικοποιήσεις


Τα 2,74 δισ. ευρώ προβλέπεται πως θα φτάσουν τον επόμενο χρόνο τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Στο υπουργείο Οικονομικών προσδοκούν περίπου 2 δις. ευρώ από διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν εντός του 2018, άλλα 613 εκατ. ευρώ από διαγωνισμούς που έχουν υποβληθεί δεσμευτικές προσφορές, αλλά η πρώτη δόση θα καταβληθεί του χρόνου και 112 εκατ. ευρώ από δόσεις προηγούμενων συμφωνιών ιδιωτικοποιήσεων.