ΙΟΒΕ: Πιέσεις και το 2017 στην ανάπτυξη - Κάτω του 1,5%

ΙΟΒΕ: Πιέσεις και το 2017 στην ανάπτυξη - Κάτω του 1,5%

Επισημαίνεται ότι για άλλο ένα έτος, αναιμική είναι η συμβολή των επενδύσεων κυρίως από μεταβολές στα αποθέματα και όχι στα πάγια.

Ελαφρά κάτω του 1,5% θα κινηθεί σε πραγματικούς όρους ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής του καθηγητής Νικόλαος Βέττας.

Για το 2018 η εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης είναι σύμφωνα πάντα με το ΙΟΒΕ 2% ενδεχομένως και ελαφρά μεγαλύτερη. Οπως ανέφερε ο κ. Βέττας καθώς εξελίσσεται η εφαρμογή του προγράμματος, η αβεβαιότητα μειώνεται και η οικονομία επιστρέφει γενικά στις αυνθήκες του 2014. Επισήμανε επίσης ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, δεν διαφαίνεται πως θα υπάρξει πρόβλημα δημοσιονομικό κατά το τρέχον έτος, για το επόμενο όμως έτος οι στόχοι που τίθενται είναι φιλόδοξοι.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ είναι αυτή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, λόγω του ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος και της βελτίωσης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι για άλλο ένα έτος, αναιμική είναι η συμβολή των επενδύσεων κυρίως από μεταβολές στα αποθέματα και όχι στα πάγια.

Σε ό,τι αφορά στο 2018, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα θα κινηθεί στην περιοχή του 2%, ενδεχομένως και ελαφρά μεγαλύτερη.

Βασικός ωθητικός παράγοντας αναμένεται να είναι η διεύρυνση των εξαγωγών (+7%), ενώ έπονται σε συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ οι επενδύσεις (+12 έως 15%), η επιτάχυνση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό) και οι αποκρατικοποιήσεις.

Στα παραπάνω θα συμβάλει και η κατανάλωση των νοικοκυριών, λόγω της κάμψης της ανεργίας και των λιγότερων νέων δημοσιονομικών μέτρων.