Που εστιάζει το υπουργείο Οικονομίας

Που εστιάζει το υπουργείο Οικονομίας
Τους τρεις άξονες στους οποίους εστιάζει το υπουργείο Οικονομίας για το επόμενο διάστημα είναι η συλλογή των εσόδων, η συγκράτηση των δαπανών και η διευκόλυνση επενδύσεων.

Ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Νίκος Χριστουδουλάκης, απέστειλε σήμερα σημείωμα στους εποπτευόμενους από το υπουργείο φορείς, προκειμένου να επισημάνει τις βασικές αρχές λειτουργίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης, όπως αυτές συζητήθηκαν νωρίτερα στο κυβερνητικό συμβούλιο.

Στη διάρκεια της θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης, ο κ. Χριστοδουλάκης ζητάει από όλους τους εποπτευομένους φορείς να εστιάσουν στα παρακάτω:

- Όλες οι πράξεις της διοίκησής σας οφείλουν να είναι αυστηρά αμερόληπτες και να μην επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τη διεξαγωγή ή την έκβαση των επικείμενων εκλογών.

- Δεν επιτρέπεται να λαμβάνεται καμία απόφαση πρόσληψης ή μεταβολής υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ή δαπάνες αμοιβών με οποιονδήποτε τρόπο, έμμεσο ή άμεσο, τωρινό ή μελλοντικό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α), όπως ισχύει.

- Δεν επιτρέπεται καμία νέα απόφαση που επιχορηγεί, εκτός εγκεκριμένων προγραμμάτων, Μέσα Ενημέρωσης, ομάδες, φορείς ή συλλόγους οποιουδήποτε είδους και σκοπού. Εάν τυχόν έχουν ήδη ληφθεί τέτοιες αποφάσεις, η εφαρμογή τους αναστέλλεται αμέσως έως τον ορισμό κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως.

- Δεν επιτρέπεται ουδεμία παραίτηση από αξιώσεις εκ μέρους του δημοσίου. Αντίθετα, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια τυχόν λιμνάζουσες απαιτήσεις υπέρ του δημοσίου να επιταχυνθούν, ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα του δημοσίου από κάθε δυνατή πηγή.

- Σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που απαιτούν την εσπευσμένη δημιουργία νέων δαπανών, θα ενημερώνετε άμεσα τον αρμόδιο υπουργό, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης και θα προχωρείτε μόνο κατόπιν εγκρίσεως.

- Σε περίπτωση συνεδρίασης συλλογικών οργάνων, παρακαλείσθε, όπως διαβιβάζετε εκ των προτέρων την ημερήσια διάταξη και εκ των υστέρων τις λαμβανόμενες αποφάσεις στα Γραφεία των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων.

- Είναι επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης όλων των διαδικασιών που αφορούν επενδυτικές αποφάσεις και η προώθησή τους θα επιδράσει θετικά στην ελληνική οικονομία.

Στην επιστολή σημειώνονται ακόμη τα εξής: «Ο χαρακτήρας της κυβέρνησης (υπηρεσιακή για τη διενέργεια εκλογών) καθιστά αυτονόητη την υποχρέωση όλες οι πράξεις της διοίκησης να είναι αυστηρά αμερόληπτες και να μην επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τη διεξαγωγή ή την έκβαση των επικείμενων εκλογών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, για τα οποία στην προεκλογική περίοδο είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση επιχορήγησης. Δεν πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται οποιαδήποτε απόφαση σχετική με πρόσληψη, μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων ή δαπάνη αμοιβών, με οποιονδήποτε τρόπο, έμμεσο ή άμεσο, τωρινό ή μελλοντικό. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην άσκηση της διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων, υπογραμμίζεται ότι στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πρέπει να διαβιβάζεται στα γραφεία των γενικών γραμματέων, εκ των προτέρων η ημερήσια διάταξη και εκ των υστέρων οι λαμβανόμενες αποφάσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ