Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014- 2020»

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014- 2020»
Για την απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020» ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, από την αρμόδια ευρωπαία Επίτροπο, Marianne Thyssen.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020», που είναι το πρώτο που εγκρίθηκε, αποτελεί ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό Πρόγραμμα (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει, αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου στην ανάπτυξη και στην απασχόληση με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της δεκαετούς Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την αντίστοιχη επικέντρωση της πολιτικής της Ε.Ε για τη συνοχή στους στόχους αυτούς.

Ο κεντρικός οραματικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020» είναι στα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια.

Επιπλέον:
• Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

• Είναι το αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΥΔΜΗΔ προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας (δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση), εντάσσοντας όλα τα σημαντικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

• Βασίζεται στις ρεαλιστικές δυνατότητες της χώρας να αξιοποιήσει τους πόρους και στις πραγματικές ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

• Οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020» καλύπτουν το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Το ύψος του Προγράμματος ανέρχεται στα 486.913.888 ευρώ, εκ των οποίων η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 377.228.416 ευρώ, ενώ τα 109.685.472 ευρώ προέρχονται από εθνικούς πόρους.


Πηγή:www.capital.gr