Κόντρα με την τρόικα για τα «κόκκινα» δάνεια για τα συμφέροντα του … δημοσίου

Κόντρα με την τρόικα για τα «κόκκινα» δάνεια για τα συμφέροντα του … δημοσίου
Σε οξεία αντιπαράθεση με την τρόικα έχει οδηγήσει σύμφωνα με πληροφορίες την κυβέρνηση η κατάθεση της τροπολογίας για τα «κόκκινα» δάνεια.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στην κατεύθυνση της νομοθετικής παρέμβασης η τρόικα «κατηγορεί» την ελληνική κυβέρνηση πως με τις ρυθμίσεις που προωθούνται δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου.
Μάλιστα τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας φτάνουν να θέτουν και ερωτήματα αν και κατά πόσον οι ρυθμίσεις της τροπολογίας δημιουργούν ζητήματα έμμεσης κρατικής επιδότησης προς τις τράπεζες αλλά και προς επιχειρήσεις.
Πέραν τούτου στο σκέλος της εξασφάλισης τω συμφερόντων του δημοσίου η τρόικα εκτιμά πως οι γενικές αναφορές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που υπάρχουν στην τροπολογία δεν δημιουργούν πλέγμα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος αλλά καθιστούν τις τράπεζες ως έχουσες υπερεξουσίες στο ζήτημα διευθέτησης χρεών. Έτσι το δημόσιο που συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τράπεζες κινδυνεύει να απολέσει σημαντικά ποσά φόρων.
Η τρόικα έχει ζητήσει προσαρμογές από τις οποίες θα είναι ξεκάθαρο πως το δημόσιο θα έχει προτεραιότητα στην είσπραξη των απαιτήσεών του και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που γίνεται διαγραφή δανείων ή εφαρμόζεται η διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. Και αυτό διότι παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν προκύπτει κατά τη γνώμη εξασφάλιση του Δημοσίου.
Προς το παρόν η κυβέρνηση δείχνει να μην συμμερίζεται τη διαφορετική άποψη της τρόικας αλλά ουδείς γνωρίζει αν θα υπάρξουν αλλαγές την τελευταία στιγμή.

ΝΙΚ