Πρόταση για μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους κατά 50%

Πρόταση για μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους κατά 50%
Σε μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αλλά και στην αναδιάρθρωση των δανειακών

υποχρεώσεων της χώρας, έκανε αναφορά στο πλαίσιο διάλεξής του στο ΚΕΠΕ με τίτλο "Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη", ο διεθνούς φήμης Καθηγητή Οικονομικών στο Stern School of Business στο New York University, κ. Νικολάου Οικονομίδη, επισκέπτης καθηγητής στο Haas School of Business του UC Berkeley, ιδρυτής και εκτελεστικός Διευθυντής του NET Institute.

Ο κος Οικονομίδης σημείωσε ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμοστούν μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων: του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, του να επιτραπούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, της απλοποίησης των διαδικασιών της κεντρικής κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μεταρρύθμισης στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, του περιορισμού της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία φορολογικών δικαστηρίων που θα λαμβάνουν αποφάσεις σε διάστημα 6 μηνών και ενδεχομένως την απαλλαγή της φορολογίας για νέες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το ελληνικό χρέος, η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ.Οικονομίδη θα πρέπει να επιδιώξει να συμφωνήσει σε αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της προς τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. με την της αύξηση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους της σε 75 χρόνια και τη μείωση του σταθερού επιτοκίου για το χρέος της. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους κατά 50%. Επίσης, η χώρα μας θα πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υποδομών και των εξαγωγικών κλάδων, με συγκεκριμένο ρεαλιστικό στόχο μείωσης της ανεργίας, για παράδειγμα στα επίπεδα του 15% για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο καθηγητής κος Ν.Οικονομίδης μίλησε στο ΚΕΠΕ, για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας αναφορά στους βασικούς λόγους για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βασικά βήματα που έχουν γίνει και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και τα εμπόδια στην εξέλιξή της και το μέλλον της Ένωσης. Σημείωσε ότι η οικονομική κρίση του 2008 βρήκε την Ε.Ε. απροετοίμαστη και υπογράμμισε τις αδυναμίες των διαδικασιών οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης της.

Η κρίση εκδηλώθηκε λόγω των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του υψηλού δημοσίου χρέους (δημοσιονομική κρίση και κρίση χρέους), ενώ ο κος Οικονομίδης υπογράμμισε το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Η Ε.Ε. διαπραγματεύθηκε μέτρα που οδήγησαν στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, σε σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Παρά την έλλειψη ευελιξίας στην εφαρμογή πολιτικών και στις καθυστερήσεις λόγω διαφωνιών, η Ε.Ε. προέβη στη δημιουργία του EFSM, EFSF και του μηχανισμού διάσωσης ESM. Επί του παρόντος, η Ιρλανδία ανακάμπτει και έχει εγκαταλείψει το πρόγραμμα, επίσης και η Πορτογαλία είναι πολύ κοντά, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δείξει με τη σειρά τους πολλά θετικά σημάδια ανάκαμψης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κος Οικονομίδης αναφέρθηκε στην Ευρώπη, η οποία με πολλούς τρόπους φαίνεται να βγαίνει από την κρίση πιο ενωμένη, δημιούργησε μηχανισμούς διάσωσης και δρομολογεί την τραπεζική ένωση. Ωστόσο, δεν επέτυχε να εφαρμόσει συνολικές λύσεις για όλες τις χώρες, ενώ δημιούργησε ad-hoc κανόνες κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο κος Οικονομίδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ε.Ε. βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση, αλλά απαιτείται να δημιουργήσει θεσμούς, όπως ενιαίους κανόνες για τα τραπεζικά συστήματα, κανόνες για τη λειτουργία του ESM, ενιαίο φορολογικό σύστημα, δημιουργία ευρωομολόγων καθώς και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ