Πρωτογενές πλεόνασμα - έκπληξη το 2023: Εκλεισε στο 1,9% του ΑΕΠ - Μείωση του χρέους στο 161,9%

Πρωτογενές πλεόνασμα - έκπληξη το 2023: Εκλεισε στο 1,9% του ΑΕΠ - Μείωση του χρέους στο 161,9%

To πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε την εκτίμηση για 1,1% του ΑΕΠ που προέβλεπαν η Αθήνα και οι διεθνείς οργανισμοί για τη χώρα μας

Υψηλότερο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα στα τέλη του 2023 σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 4,01 δισ. ευρώ ή 1,9% του ΑΕΠ, όταν το 2023 ήταν στο μηδέν.

Αυτό προκύπτει από την πρώτη κοινοποίηση των στοιχείων στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2024 και τα οποία υποβλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας.

ΑΕΠ και δημόσιο χρέος

Παράλληλα, το ΑΕΠ το 2023 αυξήθηκε στα 220,3 δισ. ευρώ έναντι 206,6 δισ. ευρώ το 2022 και 181,5 δισ. ευρώ το 2021.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ελληνικό χρέος υποχώρησε στα τέλη του 2023 στα 356,7 δισ. ευρώ έναντι 356,8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022. Η μείωση σε απόλυτους αριθμούς είναι οριακή, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ σημαντική. Ειδικότερα, από το 172,7% του ΑΕΠ το 2022 περιορίστηκε σε 161,9% του ΑΕΠ στα τέλη του 2023.

Επιπλέον, έλλειμμα 3,5 δισ. ευρώ (σύμφωνα με το ESA 2010) ή 2,5% του ΑΕΠ καταγράφηκε στη Γενική Κυβέρνηση πέρυσι.

Σε σχέση με την προηγούμενη κοινοποίηση (Οκτώβριος 2023), υπήρξε μια αύξηση του ελλείμματος κατά 0,1 μονάδα του ΑΕΠ και μείωση του χρέους κατά επίσης 0,1 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι αναθεωρήσεις οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές.

Στο 3,6% το μέσο έλλειμμα στην Ευρωζώνη και στο 88,6% του ΑΕΠ το χρέος

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 3,7% το 2022 σε 3,6% το 2023 στην ευρωζώνη, ενώ στην ΕΕ συνολικά αυξήθηκε από 3,4% σε 3,5%.

Την ίδια ώρα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 90,8% στο τέλος του 2022 σε 88,6% στο τέλος του 2023 στην ευρωζώνη και στην ΕΕ από 83,4% σε 81,7%.

Δημοσιονομικό έλλειμμα ανέφεραν τα περισσότερα κράτη - μέλη, εκτός της Κύπρου και της Δανίας (και οι δύο +3,1%), της Ιρλανδίας (+1,7%) και της Πορτογαλίας (+1,2%).

Τα υψηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στην Ιταλία (‑7,4%), την Ουγγαρία (-6,7%) και τη Ρουμανία (‑6,6%), ενώ έντεκα κράτη μέλη είχαν ελλείμματα υψηλότερα από το 3% του ΑΕΠ.

Σχετικά με το χρέος, οι χαμηλότεροι δείκτες ως προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (19,6%), στη Βουλγαρία (23,1%), στο Λουξεμβούργο (25,7%), στη Δανία (29,3%), στη Σουηδία (31,2%) και στη Λιθουανία (38,3%).

Δεκατρία κράτη μέλη είχαν δείκτες δημόσιου χρέους υψηλότερους από το 60% του ΑΕΠ, με τους υψηλότερους να καταγράφονται στην Ελλάδα (161,9%), την Ιταλία (137,3%), τη Γαλλία (110,6%), την Ισπανία (107,7%) και το Βέλγιο (105,2%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ