Παράταση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ - Στις 400.000 ευρώ το ποσό της δανειοδότησης

Παράταση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ - Στις 400.000 ευρώ το ποσό της δανειοδότησης

Το πρόγραμμα, που θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του επόμενου έτους 2024, θα έχει τους ίδιους ευνοϊκούς και ευέλικτους όρους

Την επέκταση του προγράμματος του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ» κατά έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2024 και με το ποσό της δανειοδότησης να αυξάνεται από τις 200.000 € στις 400.000 €, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος.

Μιλώντας στο 3ο συνέδριο Green Deal 2023, ο κ. Μακέδος ανακοίνωσε την επέκταση για ένα ακόμη χρόνο ενός προγράμματος, που αγκαλιάστηκε από πλήθος εταιρειών, αυξάνοντας τη δυνατότητα δανεισμού στο ποσό των 400 χιλιάδων ευρώ, το διπλάσιο δηλαδή, σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, το πρόγραμμα, που θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του επόμενου έτους 2024, θα έχει τους ίδιους ευνοϊκούς και ευέλικτους όρους, ενώ θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω των 8 συνεργαζόμενων τραπεζών και συγκεκριμένα, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Attica Bank, Optima και τις Συνεταιριστικές τράπεζες, Θεσσαλίας και Καρδίτσας.

Μια δεύτερη σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΤΜΕΔΕ, και αποδέχτηκαν οι συνεργαζόμενες τράπεζες, είναι το γεγονός ότι το ύψος των ιδιωτικών εγγυήσεων για τους δανειολήπτες, μειώνεται στο μισό, δηλαδή από 40% στο 20%.

Το ΤΜΕΔΕ, λειτουργώντας ως ο facilitator των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των μελών του και του τεχνικού κόσμου, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σχεδιάζει προϊόντα καινοτόμα και σύγχρονα, με αναπτυξιακό και πράσινο πρόσημο, ώστε οι τεχνικές εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα στο νέο ανεκτέλεστο όγκο των έργων υποδομής.
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions για την παροχή μικροπιστώσεων ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ και σε νέους επιστήμονες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τέλος ο κ. Μακέδος επεσήμανε την από κοινού με το ΤΕΕ συνεργασία με την ΕΤΑΔ, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, καθώς και τη στήριξη του ΤΜΕΔΕ στην Attica Bank, για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου, σε συνδυασμό με την επικείμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την ένταξη των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεών τους, στο νέο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ