Το τέλος επιτηδεύματος λίγο πριν το… τέλος του

Το τέλος επιτηδεύματος λίγο πριν το… τέλος του

            Η περίοδος έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σιγά σιγά πλησιάζει, δεδομένου ότι η στόχευση του υπουργείου οικονομικών είναι το σύστημα να ανοίξει στα μέσα του Μαρτίου. Οι μεταβολές στην διαδικασία υποβολής για το φορολογικό έτος 2019, δεν αναμένεται να είναι πολλές , αφού τα έντυπα πάνω κάτω θα είναι σχεδόν τα ίδια. Οι όποιες μεταβολές αναμένεται να φανούν στο επόμενο έτος, αφού τα περισσότερα άρθρα των τροποποιήσεων του κώδικα φορολογίας εισοδήματος μπαίνουν σε εφαρμογή από την χρήση του 2020 και μετά.

 

Βέβαια τα γνωστά που θα αντιμετωπίσουν και φέτος οι φορολογούμενοι, δεν είναι απαραίτητα και πολύ ευχάριστα , αφού για άλλη μία χρονιά καλούνται να λάβουν και να πληρώσουν στο εκκαθαριστικό τους διπλή εκκαθάριση, αυτή του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ αν πρόκειται για επαγγελματίες η υποχρέωση γίνεται τριπλή αφού στις δύο προηγούμενες προστίθεται και μία τρίτη που δεν είναι άλλη από το τέλος επιτηδεύματος.

Το γνωστό και μη εξαιρετέο τέλος επιτηδεύματος απασχολεί τους επιτηδευματίες φορολογούμενους εδώ και εννιά χρόνια , αφού πρώτη φορά επιβλήθηκε το 2011 με σκοπό να τονώσει (?) την εθνική οικονομία μπαίνοντας στην ζωή μας «πακέτο» με την έκτακτη, τότε, εισφορά αλληλεγγύης.

Ο νόμος που το έφερε στην ζωή μας ήταν ο 3986/2011 , όπου εφαρμόστηκαν τα επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος] , όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο τίτλος του νόμου. Βέβαια το 2015 μπορεί να έχει περάσει προ πολλού, όμως τα τότε χαρακτηριζόμενα ως έκτακτα μέτρα έχουν πάρει χαρακτήρα μονιμοποίησης , αφού ακόμα επιβάλλονται και πληρώνονται από τους φορολογούμενους.

Το τέλος επιτηδεύματος πληρώνεται από κάθε ενεργή επιχείρηση, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στις ατομικές επιχειρήσεις βεβαιώνεται σε κοινή εκκαθάριση μαζί με τους άλλους δύο φόρους , ενώ στα νομικά πρόσωπα βεβαιώνεται μαζί με την οριστικοποίηση του εντύπου Ν του νομικού προσώπου , μαζί με τον φόρο εισοδήματος αυτού. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φορολογική δήλωση μπορεί να βεβαιωθεί αυτόματα από την φορολογική αρχή , κατόπιν σχετικού ελέγχου.

Το ύψος του τέλους επιτηδεύματος είναι :

α) 650 € ετησίως για ατομικές – εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

β) 600€ ετησίως για κάθε υποκατάστημα

γ) 1000€ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν έδρα σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων .

δ) 800€ για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν έδρα σε τουριστικούς τόπους , πόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

ε) 500€ για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα σε έως 3 φυσικά πρόσωπα ή το 75% του εισοδήματος είναι από έναν εργοδότη, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 12.2.στ του Ν.4172/2013 και έχουν έδρα σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων

στ) 400€ για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα σε έως 3 φυσικά πρόσωπα ή το 75% του εισοδήματος είναι από έναν εργοδότη, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 12.2.στ του Ν.4172/2013 και έχουν έδρα σε πόλεις με πληθυσμό έως των 200.000 κατοίκων

ζ) 300€ για κάθε υποκατάστημα των περιπτώσεων ε και στ

Σε περίπτωση που η επιχείρηση η οποία είναι υπόχρεα πληρωμής του τέλους επιτηδεύματος , λειτούργησε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών , πληρώνει το τέλος επιτηδεύματος αναλογικά σύμφωνα με τους μήνες που η επιχείρηση λειτούργησε μέσα στο έτος. Δηλαδή αν μία επιχείρηση έκανε έναρξη στις 1/7/2019 , στην φετινή δήλωση θα πληρώσει το μισό τέλος επιτηδεύματος. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα υποκαταστήματα τα οποία λειτούργησαν λιγότερο των 12 μηνών μέσα σε μία χρήση.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι επιβάλλεται σε κάθε επιτηδευματία , όμως όπως προανέφερα υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες εξαιρούνται.

Η εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος αφορά :

  • Όσους έχουν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ασκούν το ατομικό ελευθέριο επάγγελμα και δεν έχουν παρέλθει τα 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους .
  • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική – εμπορική επιχείρηση ή ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 80%.
  • Τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων , με εξαίρεση τους τουριστικούς προορισμούς.
  • Τις εμπορικές ατομικές επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης τους είναι 62 ετών και άνω . Η περίπτωση αυτή για να εφαρμοστεί , πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 027-028 του εντύπου Ε1 , όταν βέβαια συντρέχουν οι λόγοι. Για τις φετινές δηλώσεις η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά όσους γεννηθεί πριν την 31/12/1957.
  • Τα νομικά πρόσωπα που έχουν μπει σε εκκαθάρισή ή σε αδράνεια.
  • Τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
  • Τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.
  • Τους αγρότες που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
  • Τους αγροτικούς και σχολικούς συνεταιρισμούς.
  • Τους αθλητικούς συλλόγους και τα σωματεία κάθε είδους.

Οι απαλλαγές αυτές , με μοναδική εξαίρεση την 4η περίπτωση, δίδονται αυτόματα στην εκκαθάριση της δήλωσης σύμφωνα με τα δεδομένα της φορολογικής αρχής , για αυτό και είναι πολύ σημαντικό η εικόνα της επιχείρησης να είναι σωστά τακτοποιημένη και καταχωρημένη στο taxis.

Κλείνοντας αξίζει να τονιστεί ότι το τέλος επιτηδεύματος δεν εξαρτάται από το ύψους των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης ή το ύψος των κερδών. Είναι το ίδιο για όλες της επιχειρήσεις με μοναδικό γνώμονα της ημέρες λειτουργίας τους, όπως αυτές προκύπτουν και υπολογίζονται από το σύστημα taxis της Α.Α.Δ.Ε.

Ο τρόπος αποφυγής του πρακτικά είναι μόνο η δήλωση διακοπής της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος που είναι ανενεργό. Αν η διακοπή γίνει με αναδρομικότητα στο παρελθόν , μπορεί να ζητηθεί αναδρομική αφαίρεση του τέλους επιτηδεύματος που έχει επιβληθεί στην επιχείρηση. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια, αλλά και για την αποφυγή των ασφαλιστικών εισφορών, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλές ατομικές επιχειρήσεις να κλείσουν από το 2011 και μετά.

Βέβαια το θετικό της όλης διαδικασίας είναι ότι μέσω του τέλους επιτηδεύματος αναγκάστηκαν πολλά νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις φαντάσματα, με ανύπαρκτη δραστηριότητα δηλαδή, να κλείσουν και έτσι να επιτευχθεί η τακτοποίηση του μητρώου των Δ.Ο.Υ

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Δείτε όλα τα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ