Γιώργος Κουτρουμάνης

Ζητείται «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες των Ταμείων

Ζητείται «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες των Ταμείων

Η ρύθμιση των 120 δόσεων, ειδικά για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν μια ευνοϊκή ρύθμιση, την οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα μεγάλο μέρος οφειλετών. Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε άσχημα, αφού 393.490 οφειλέτες υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υπαγωγής, μέχρι 7 Οκτωβρίου που ήταν η καταληκτική  ημερομηνία και το συνολικό ποσό που ρυθμίστηκε ξεπερνάει τα 4,5 δις ευρώ.

Θα μπορούσαν όμως να ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα, με δεδομένο ότι το σύνολο των οφειλετών είναι 1.200.000 περίπου και τα οφειλόμενα ξεπερνούν για το σύνολο των ασφαλιστικών Ταμείων τα 32 δις ευρώ.

Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν όλοι στη ρύθμιση. Ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως οφειλέτες, μπορεί πολλοί και μην είναι εν ζωή και άλλοι οι οποίοι αδυνατούν αντικειμενικά να ανταποκριθούν ακόμη και σε αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι οφειλές δεν θα εισπραχθούν ποτέ.

Υπάρχουν όμως πολλές ακόμη χιλιάδες οφειλέτες που θα ήθελαν να υπαχθούν και δεν τα κατάφεραν, κυρίως λόγω της αδυναμίας των Ταμείων να προσδιορίσουν τις οφειλές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 15 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας άνοιξε το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων σε όσους δεν είχε γίνει ο προσδιορισμός της οφειλής από το Ταμείο τους.

Για όλους όσους έχουν καταθέσει αίτηση στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ μέχρι 7 Οκτωβρίου του 2019 και εκκρεμεί η εκκαθάριση της οφειλής τους, πρόκειται να δοθεί παράταση της προθεσμίας η οποία έληγε στις 31/12/2019. Η νέα προθεσμία θα έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31/5/2020 , για να οριστικοποιηθεί η υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η παράταση της προθεσμίας κατέστη αναγκαία, αφού ήταν αδύνατο, κυρίως για τα πρώην Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, να προσδιορίσουν τις οφειλές των ασφαλισμένων τους.

Παράλληλα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, περίπου 22.000 οφειλέτες , οι οποίοι είχαν υπαχθεί και έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση, οι περισσότεροι χωρίς δική τους ευθύνη , αλλά λόγω δυσκολιών στο σύστημα εφαρμογής και παρακολούθησης από την πλευρά του ΕΦΚΑ.

Το συμπέρασμα είναι ότι η παράταση της προθεσμίας και η δυνατότητα επανένταξης , ήταν απολύτως αναγκαία.

Ωστόσο υπάρχει και μια δεύτερη αναγκαιότητα

Υπάρχει ανάγκη να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και σε όσους δεν πρόφθασαν, για τους λόγους που αναφέραμε να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.

Επιβάλλεται και αυτό θα είναι προς όφελος των οφειλετών, αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων, να δοθεί παράταση και για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Τα περιθώρια για την ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να εξαντληθούν.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία εξόδου από την κρίση, όσο και αν θα χρειαστεί ακόμη αρκετός χρόνος για να επουλώσουμε τις πληγές .

Οι μεγαλύτερες οφειλές διαμορφώθηκαν τα χρόνια αυτά, τα τελευταία 10 δύσκολα χρόνια .

Είναι λοιπόν αναγκαίο να παρασχεθούν οι μεγαλύτερες δυνατές διευκολύνσεις για την αποπληρωμή αυτών των χρεών.

Η άλλη μεγάλη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας για τις τρέχουσες εισφορές.

Η εισπραξιμότητα αυτή για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα κάτω από το 60% . Σε ποσοστό 42% οι ανωτέρω ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Είναι μια κατάσταση που θα πρέπει, έστω και σταδιακά να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να επέλθει μια βελτίωση των οικονομικών των Ταμείων, πολύ περισσότερο όταν επιδίωξη είναι να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές.