Οι έξι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Οι έξι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν και ο Σεπτέμβριος μαζί με την νέα σεζόν, μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου, φέρνει και μια σειρά αλλαγών στην διαδικασία της ρύθμισης του Ν. 4611/2019 , γνωστή και ως ρύθμιση των 120 δόσεων. 

Αλλαγές που ναι μεν είναι ψηφισμένες από τον Αύγουστο με το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της νέα κυβέρνησης ( Ν. 4323/2019) , αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν μπει σε εφαρμογή αφού δεν είχε εκδοθεί η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος.

Η αναμενόμενη εγκύκλιος εκδόθηκε το περασμένο Σάββατο και έτσι πλέον όλα ήταν έτοιμα να αλλάξουν τα δεδομένα στα συστήματα του taxis και να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι βελτιώσεις της ρύθμισης. Αλλαγές τις οποίες θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως :

Αλλαγή 1η : Εφαρμογή χαμηλότερου επιτοκίου επί του ρυθμιζόμενου ποσού. Το επιβαλλόμενο επιτόκιο επί του ρυθμιζόμενου ποσού μειώνεται στο 3% από το 5% που επιβάλλονταν ετησίως. Με την έναρξη της εφαρμογής όσοι κάνουν την αίτηση από εδώ και στο εξής θα βλέπουν το νέο επιτόκιο γεγονός που θα τους μετατρέπει σε φθηνότερο το κόστος του ρυθμιζόμενου ποσού , άρα κατ΄ επέκταση και της δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει την αίτηση με το παλιό επιτόκιο για την μετατροπή της δόσης δεν θα χρειαστεί να κάνουν κάτι, αφού όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος Α.1329/2019 η αναπροσαρμογή του μειωμένου τόκου θα γίνει αυτόματα ενώ η δόση θα μειωθεί μέσω της εφαρμογής των νέων δεδομένων .

Στην περίπτωση όμως που θέλουν να αλλάξουν τους όρους της ρύθμισης , όπως για παράδειγμα είναι η επιλογή περισσότερων ή λιγότερων δόσεων , αλλά και των αλλαγών που θα αναλυθούν παρακάτω, τότε θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση έως τις 30/9.

Αλλαγή 2η : Δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθμιση ποσών που έχουν βεβαιωθεί το 2019 , αλλά αφορούν οφειλές που πληρώνονταν εμπρόθεσμα μέχρι την 31/12/2018. Με την μέχρι τώρα εφαρμογή της ρύθμισης υπήρχε το παράλογο φαινόμενο κάποιος φορολογούμενος που είχε περάσει από φορολογικό έλεγχο και του είχαν βγει φορολογικές διαφορές για τις χρήσεις 2013 και 2014 , να μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του 2014 και να μην μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του 2013! Με την αλλαγή αυτή δίνεται η δυνατότητα εάν το επιθυμεί ο φορολογούμενος να συμπεριλάβει στην ρύθμιση και οφειλές που αφορούν χρήσεις του 2018 και πίσω με μοναδική προϋπόθεση να είναι βεβαιωμένες πριν την υποβολή της αίτησης , αλλά και να πληρώνονταν εμπρόθεσμα έως την 31/12/2018. Έτσι διορθώνεται ο παραλογισμός που προανέφερα στις υποθέσεις των ελέγχων.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει αίτηση και έχουν ήδη ξεκινήσει την ρύθμιση , μπορούν να κάνουν νέα αίτηση όπου θα συμπεριλάβουν εάν το επιθυμούν αυτές τις οφειλές. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και εάν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Αλλαγή 3η : Μείωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ. Μέσω αυτής της μείωσης φορολογούμενοι με χαμηλότερες οφειλές θα μπορούν να ρυθμίζουν σε περισσότερες δόσεις αφού μειώνεται το ποσό της ελάχιστης δόσης. Βέβαια για τα φυσικά πρόσωπα οι περιορισμοί της ελάχιστης δόσης ανάλογα με το εισόδημα της χρήσης 2017 παραμένουν , όταν το εισόδημα ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 98 του Ν. 4611/2019.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη ξεκινήσει την ρύθμιση , μπορούν έως τις 30/9 να υποβάλλουν αίτηση όπου θα εφαρμόζεται η νέα ελάχιστη δόση. Στην νέα αίτηση φυσικά θα μπορούν να επιλέξουν αν το επιθυμούν την αποπληρωμή σε περισσότερες δόσεις.

Αλλαγή 4η: Τα νομικά πρόσωπα που έχουν οφειλές έως 1 εκατ. Ευρώ μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 120 δόσεις. Στην παλιά μορφή της ρύθμισης τα νομικά πρόσωπα ήταν τα πλέον αδικημένα αφού μπορούσαν να ρυθμίσουν σε 24 ή 36 δόσεις για έκτακτες οφειλές. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 120 δόσεις ανεξαρτήτως της μορφής που είναι η εταιρεία εάν οι οφειλές δεν ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη ρυθμίσει σε 24 ή 36 δόσεις , μπορούν να αιτηθούν έως τις 30/9 αναπροσαρμογή της ρύθμισης με αύξηση των δόσεων σε έως 120 δόσεις. Στην περίπτωση που δεν αιτηθούν αλλαγής τότε οι δόσεις θα αναπροσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα και η δόση θα μειωθεί αισθητά αφού θα εφαρμοστεί μεγαλύτερη έκπτωση προσαυξήσεων , αλλά και ο μειωμένος τόκος του 3%.

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την δραστηριότητα τους δεν μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση ηλεκτρονικά , αλλά θα πρέπει να γίνει σχετική αίτηση στο δικαστικό τμήμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ που βρίσκονται οι οφειλές.

Αλλαγή 5η: Δυνατότητα στον φορολογούμενο να πληρώσει προκαταβολικά μεγαλύτερο ποσό από την πρώτη δόση με ταυτόχρονη χορήγηση επιπλέον μείωση των προσαυξήσεων. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα όποιος φορολογούμενος προκαταβάλει επιπλέον ποσό που θα είναι τουλάχιστον το διπλάσιο της πρώτης δόσης , θα του αφαιρούνται οι προσαυξήσεις που θα ισούται με αυτό το προκαταβαλλόμενο ποσό. Η προκαταβολή θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση και να πληρωθεί εντός τριών ημερών μαζί με την 1η δόση. Φυσικά η περεταίρω μείωση των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθεί , εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Και σε αυτή την περίπτωση όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση με τα παλιά δεδομένα , μπορούν έως τις 30/9 να επανέλθουν με νέα ρύθμιση όπου θα συμπεριλαμβάνουν την προκαταβολή , ώστε να λάβουν την επιπλέον μείωση των προσαυξήσεων.

Αλλαγή 6η : Αναστολή των μέτρων και αποδέσμευση κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη. Αυτή θεωρώ ότι και είναι και η βασικότερη τροποποίηση της ρύθμισης σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή του Ν. 4611/2019. Όσοι έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση , αλλά και θα ενταχθούν έως τις 30/9 θα λάβουν αυτόματα από σχετική εφαρμογή του taxis (https://www.aade.gr/polites/bebaiosi-apodesmeysis-n46112019 ) ηλεκτρονική βεβαίωση αποδέσμευσης των κατασχέσεων που έχουν εφαρμοστεί. Ο οφειλέτης θα πρέπει να την τυπώσει και να την προσκομίσει στις τράπεζες εντός ενός μηνός από την έκδοση της , προκειμένου να γίνει η αποδέσμευση των λογαριασμών. Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχει κατάσχεση εις χείρας τρίτων ( ενοίκιο , πελάτης της επιχείρησης κλπ ) . Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου.

Βέβαια δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019 πριν ή μετά την τροποποίηση τους και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές. Βέβαια όσοι είχαν ενταχθεί στις παλιές ρυθμίσεις των 100 δόσεων, τις οποίες αν τηρούν δεν μπορούν να εντάξουν στις 120 δόσεις, θα μπορούσαν να έχουν ζητήσει αποδέσμευση εδώ και καιρό , δεδομένου ότι για να γίνει η αποδέσμευση αρκούσε να είχε πληρωθεί το ¼ της ρύθμισης.

Αξίζει βέβαια να τονιστεί το γεγονός ότι αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4611/2019 και χαθεί η ρύθμιση , τα μέτρα που αναστάλθηκαν θα επανέλθουν άμεσα με σχετική ειδοποίηση που θα λάβουν οι τρίτοι ( τράπεζες, ενοικιαστές , πελάτες κλπ) από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ .

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Δείτε όλα τα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ