Οι ξεχασμένοι κωδικοί του εντύπου Ε1 που χαρίζουν κέρδος

Οι ξεχασμένοι κωδικοί του εντύπου Ε1 που χαρίζουν κέρδος

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να μην έχει ακόμη ξεκινήσει , αλλά ως φαίνεται από τον προγραμματισμό και τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί αναμένεται να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης διαμορφώνεται ανάλογα με την ιδιότητα του φορολογούμενου.

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής :

  • Φυσικά πρόσωπα : 30/6/2019
  • Νομικά πρόσωπα : 30/6/2019
  • Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία : 15/7/2019
  • Φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί αλλαγή φορολογικής κατοικίας το 2018: 31/12/2019

Επίσης ως τις 31/12/2019 υποβάλλονται οι συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις των αναδρομικών μισθών και συντάξεων προηγουμένων ετών που εκκαθαρίστηκαν το 2018 , αλλά και οι χειρόγραφες δηλώσεις των θανόντων που είχαν εισοδήματα το 2018 , οι οποίες κατατίθενται από τους κληρονόμους.

Τα βασικά των δηλώσεων λίγο πολύ τα γνωρίζουμε , αλλά και θα τα αναλύσουμε και σε μελλοντικά μας άρθρα. Στο σημερινό μας άρθρο θα αφιερωθούμε στους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε1 οι οποίοι μοιάζουν να είναι κωδικοί ερωτηματολογίου , αλλά πολλές φορές είναι πάρα πολύ σημαντικοί και κρύβουν ακόμα και μειώσεις φόρων.

Ας τους δούμε αναλυτικά έναν-έναν με την σημασία του καθενός:

Κωδικοί 327-328 : Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που υποβάλλουν για πρώτη φορά στην ζωή τους φορολογική δήλωση. Είναι πληροφοριακού χαρακτήρα αλλά είναι αρκετά σημαντικοί ώστε να ελέγχεται μελλοντικά η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με την πενταετή υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Κωδικοί 319-320 : Είναι κωδικοί προ συμπληρωμένοι από την φορολογική αρχή και συμπληρώνονται σε όσους έχουν ολοκληρώσει την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και είναι πλέον κάτοικοι εξωτερικού. Σε προηγούμενο άρθρο («Οι φορολογικές υποχρεώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό») είχαμε αναλύσει τον τρόπο και την διαδικασία της ολοκλήρωσης της μεταβολής.

Κωδικοί 015-016 : Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από τους αλλοδαπούς διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους, από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα, προκειμένου να μην εφαρμόζεται η διαδικασία των τεκμηρίων για αυτούς.

Κωδικοί 023-024 : Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί όταν πρόκειται για φορολογούμενο ο οποίος εξαιρείτε από την προσκόμιση αποδείξεων των κωδικών 049-050 και η έκπτωση φόρου του χορηγείτε αυτόματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 16.3.δ του Ν. 4172/2013.

Κωδικοί 013-014: Ο Κ.Φ.Ε προβλέπει ότι τα τεκμήρια του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 μειώνονται κατά 30% όταν ο φορολογούμενος είναι συνταξιούχος και έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του . Εάν οι κωδικοί δεν συμπληρωθούν το σύστημα υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα χωρίς την μείωση του 30% και έτσι μπορεί ο φορολογούμενος να αντιμετωπίσει πρόβλημα τεκμηρίων.

Κωδικοί 017-018: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ατομική επιχείρηση που έκανε πρώτη έναρξη μετά την 1/1/2016 και ο ετήσιος τζίρος του 2018 δεν έχει ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος μειώνεται κατά 50% , άρα ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 11% αντί για 22%.

Κωδικοί 019-020: Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τους ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 12.2.στ και η ΠΟΛ 1047/2015 και συμπληρώνονται προκειμένου να εφαρμοστεί η κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνονται παράλληλα οι κωδικοί 049-050 προκειμένου να εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου. Επίσης θα πρέπει το έντυπο Ε3 να συμπληρώνεται με τις ανάλογες διαδικασίες ώστε το ποσό εισοδήματος που προκύπτει να μεταφέρεται αυτόματα στους κωδικούς αυτούς.

Κωδικοί 027-028: Συμπληρώνεται από όσους φορολογούμενους διατηρούν εμπορική ατομική επιχείρηση και έχουν περάσει το 62ο έτος της ηλικίας τους προκειμένου να μην επιβάλλεται σε αυτούς το τέλος επιτηδεύματος. Ο κωδικός αυτός δεν αφορά όσους δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα , τους λεγόμενους και ως ελεύθερους επαγγελματίες. Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται κανονικά.

Κωδικοί 021-022: Ο κωδικός αυτός είναι προσυμπληρωμένος και αφορά φορολογούμενους που έχουν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα , είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες (Κωδικοί 037-038 επίσης προ συμπληρωμένοι) ενώ παράλληλα το 50% του ετήσιου εισοδήματος είναι από αυτή την δραστηριότητα, προκειμένου να εφαρμόζεται για το μέρος του εισοδήματος αυτού η έκπτωση φόρου του άρθρου 16.3.δ του Ν. 4172/2013. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι και σε αυτή την περίπτωση στην δήλωση συμπληρώνονται παράλληλα οι κωδικοί 049-050 προκειμένου να εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου.

Κωδικοί 025-026: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν3842/2010 όσοι διατηρούν ατομική επιχείρηση και ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, δικαιούνται έκπτωση φόρου μέσω της μείωσης κατά 20% του ετήσιου κέρδους, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Στην περίπτωση που τηρούνται όλα τα προαναφερόμενα συμπληρώνεται ο ανάλογος κωδικός. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι επειδή υπάρχει μείωση εισοδήματος και όχι άμεσα φόρου αυξάνονται οι πιθανότητες να προκύψει πρόβλημα με τα τεκμήρια.

Κωδικοί 385-386 : Στην περίπτωση που κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού σε χώρα της Ε.Ε αλλά στην Ελλάδα αποκτά το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος του συμπληρώνει τους εν λόγω κωδικούς προκειμένου να δικαιούται την έκπτωση φόρου του άρθρου 16.3.δ του Ν. 4172/2013, αφού έχει συμπληρώσει σχετικά τους κωδικούς 049-050.

Κωδικοί 905-906: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους ανήκουν στην κατηγορία των ολικώς τυφλών ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, προκειμένου να έχουν ολική απαλλαγή φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθό και από σύνταξη. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να πιστοποιείτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ( ΚΕΠΑ , υγειονομικές επιτροπές κλπ) σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος.

Κωδικοί 913-914 : Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% αλλά δεν προέρχεται από βαριές κινητικές αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται ολική έκπτωση φόρου για εισοδήματα από μισθούς και από συντάξεις , όμως τα εισοδήματα αυτά θα συνυπολογίζονται στο εισόδημα από το οποίο θα προκύπτει η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν 4172/2013. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κωδικοί 007-008 : Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους φιλοξενούν στην οικία τους κάποιον άλλον φορολογούμενο, συμπληρώνοντας το ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και τους μήνες που τους φιλοξένησαν. Οι κωδικοί αυτοί δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν στην περίπτωση που ο φιλοξενούμενος συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα 8 της δήλωσης, πρόκειται δηλαδή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Δείτε όλα τα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ