Τροπολογία για ραδιοφωνικές άδειες και άδειες παρόχων ψηφιακής ευρυεκπομπής

Τροπολογία για ραδιοφωνικές άδειες και άδειες παρόχων ψηφιακής ευρυεκπομπής
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 η διαδικασία έκδοση αδειών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μ. Χρυσοχοίδης από κοινού με τον υπουργό Επικρατείας κ. Δ. Σταμάτη, η παράταση αφορά την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών και την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παροχών περιεχομένου ψηφιακής ευρυεκπομπής.