Εξώδικα στη ΝΕΡΙΤ για άρνηση εφαρμογής εισαγγελικής παραγγελίας

Εξώδικα στη ΝΕΡΙΤ για άρνηση εφαρμογής εισαγγελικής παραγγελίας
Οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ δημοσιογράφων υποψηφίων προς πρόσληψη στη ΝΕΡΙΤ και της εταιρίας.

Μετά την άρνηση της ΝΕΡΙΤ να παραδώσει τα στοιχεία που ζητούσαν οι υποψήφιοι και παρά το γεγονός ότι είχε κοινοποιηθεί στη ΝΕΡΙΤ σχετική εισαγγελική παραγγελία οι δημοσιογράφοι επανέρχονται με εξώδικα που αποτελούν το τελευταίο βήμα πριν την υποβολή μηνυτήριων αναφορών.
Ειδικότερα σήμερα το πρωί μέσω του δικηγορικού γραφείου Ρουπακιώτη επιδόθηκε εξώδικο προς τη ΝΕΡΙΤ το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Επειδή θεωρήσαμε, ότι έχουμε αδικηθεί κατάφωρα, εφόσον έχουμε 24 έτη προϋπηρεσίας ως δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Α.Ε στο οικονομικό ρεπορτάζ ο πρώτος και στο πολιτικό ρεπορτάζ ο δεύτερος, σε σύγκριση δε με τους συναδέλφους μας που κατατάγηκαν στις πρώτες 4 θέσεις και 8 θέσεις αντίστοιχα προς τον καθένα από εμάς στον οριστικό πίνακα υπερτερούμε ως προς το στοιχείο της εμπειρίας, υποβάλλαμε την από 21-7-2014 αίτησή μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε, για να μας προσκομίσουν τα πρακτικά αξιολόγησής μας και στα τρία στάδια του διαγωνισμού (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίου από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη), όπως προβλεπόταν στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε, πλην, όμως, περιέργως το αίτημά μας αυτό δεν ικανοποιήθηκε ή η υποχρέωση της ΝΕΡΙΤ δεν εκπληρώθηκε.
Έτσι αναγκαστήκαμε να υποβάλλουμε τις από 10-9-2014 αιτήσεις μας προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθήνας και ζητήσαμε να δοθεί εντολή στους αρμοδίους της ΝΕΡΙΤ Α.Ε να μας παραδώσουν τα πρακτικά αξιολόγησής μας και στα τρία στάδια του διαγωνισμού, ώστε να έχουμε δυνατότητα να λάβουμε γνώση των στοιχείων αυτών και να προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο έτσι δε δόθηκαν οι 45601/10-9-2014 για τον πρώτο και 45602/10-9-2014 για τον δεύτερο εισαγγελικές εντολές προς τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε, για την ικανοποίηση όσων αναφέρονται στις παραπάνω αιτήσεις μας.
Εν συνεχεία εμείς καταθέσαμε τις εισαγγελικές εντολές στη Νομική Υπηρεσία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε (αρ. πρωτοκ. 1680/12-9-2014 για τον πρώτο και 1681/12-9-2014 για τον δεύτερο από εμάς), ο δε πρώτος από εμάς στην από 12-9-2014 αίτησή μου επισύναπτα την 45601/10-9-2014 εισαγγελική εντολή, πλην, όμως η Νομική Υπηρεσία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε αρνήθηκε να μας παραδώσει τα πρακτικά αξιολόγησής μας.
Για το λόγο αυτό διαμαρτυρόμαστε έντονα και σας καλούμε να συμμορφωθείτε με τις παραπάνω αναφερόμενες Εισαγγελικές εντολές και να μας παραδώσετε τα πρακτικά αξιολόγησής μας και στα τρία στάδια του διαγωνισμού, που βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλους μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ