Γερμανοί, Ολλανδοί και Γάλλοι ζητούν δεσμευτικούς κανόνες από την ΕΕ για τα μικροπλαστικά

Γερμανοί, Ολλανδοί και Γάλλοι ζητούν δεσμευτικούς κανόνες από την ΕΕ για τα μικροπλαστικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται νόμο, που πρόκειται να προταθεί στις 27 χώρες και στους νομοθέτες τον επόμενο μήνα, για τη θέσπιση μέτρων για τη μείωση του όγκου των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον κατά 30% έως το 2030.


Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και τρεις άλλες χώρες ζητούν δεσμευτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη της απελευθέρωσης μικροπλαστικών, τα οποία έχουν βρεθεί στο ανθρώπινο σώμα, στους πολικούς θαλάσσιους πάγους και στις βαθύτερες ωκεάνιες τάφρες.

Τα μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως καλλυντικά, χρώματα και αθλητικά γήπεδα ή δημιουργούνται ακούσια όταν μεγαλύτερα κομμάτια πλαστικών απορριμμάτων σπάνε με την πάροδο του χρόνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται νόμο, που πρόκειται να προταθεί στις 27 χώρες και στους νομοθέτες τον επόμενο μήνα, για τη θέσπιση μέτρων για τη μείωση του όγκου των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον κατά 30% έως το 2030.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων αναφέρει ότι στην Ευρώπη περίπου 42.000 τόνοι σκόπιμα προστιθέμενων μικροπλαστικών απελευθερώνονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο, συν 176.000 τόνοι σωματιδίων που σχηματίζονται κατά προσέγγιση.

"Τα εθελοντικά μέτρα δεν αρκούν", ανέφεραν οι έξι χώρες σε ένα κοινό έγγραφο που εστάλη στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ αυτή την εβδομάδα και είδε το Reuters. Υπεγράφη επίσης από τη Δανία, το Λουξεμβούργο και τη Νορβηγία που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Καλούμε την Επιτροπή να εισαγάγει προληπτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και τη μείωση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον», ανέφεραν οι χώρες στην επιστολή.

Κάλεσαν επίσης την ΕΕ να δημιουργήσει ενιαία συστήματα για την παρακολούθηση των μικροπλαστικών στον αέρα, το νερό και το έδαφος σε όλη την Ευρώπη, για να παρακολουθεί εάν οι χώρες συμμορφώνονται και επιβάλλουν τους κανόνες.

Η Επιτροπή πρότεινε έναν ξεχωριστό νόμο πέρυσι που θα επιβάλει σταδιακά περιορισμούς στην προσθήκη μικροπλαστικών σε προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών γηπέδων και των καλλυντικών.Η επερχόμενη πρόταση αναμένεται να στοχεύει επίσης σε μικροπλαστικά που απελευθερώνονται ακούσια, όπως από φθορά ελαστικών και πλύσιμο ρούχων από συνθετικά υλικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ