Το net metering και η επένδυση που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος ακόμη και κατά 75%

Επανέρχονται στο προσκήνιο οι επενδύσεις στα φωτοβολταΪκά στη στέγη - Μπαίνουν στο παιχνίδι οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιδοτήσει την τοποθέτησή τους

Το net metering και η επένδυση που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος ακόμη και κατά 75%

Πολύ μεγάλο "παιχνίδι" ετοιμάζεται να ξεκινήσει στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Οι μεγάλες εταιρείες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας -Elpedison, Protergia κλπ- ξεκινούν να λανσάρουν πακέτα "net-metering" τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον απλό καταναλωτή να επενδύσει στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκού στην στέγη ή στην ταράτσα του και να συμψηφίζει την ενέργεια που παράγει με την ενέργεια που καταναλώνει ξεφουσκώνοντας έτσι αισθητά τον λογαριασμό της επένδυσης. Οι εταιρείες ήδη υπόσχονται απόσβεση της επένδυσης -η οποία είναι σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με το παρελθόν- ύστερα από 7-8 χρόνια τη στιγμή που τα συμβόλαια έχουν διάρκεια 25 ετών. Την ίδια στιγμή στο "παιχνίδι" ετοιμάζεται να μπει και το δημόσιο μέσω του προγράμματος εξοικονομώ κατ' οίκον. Οι επενδύσεις σε φωτοβολταΪκά θα επιδοτούνται κάτι που θα σημαίνει και τη μείωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης ακόμη και στο μισό.  

Η «ιδέα» του να επενδύσει ένα νοικοκυριό στην εγκατάσταση φωτοβολταικού στην στέγη ή στην ταράτσα προκειμένου να κερδίσει από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι καινούργια. Στο πρώτο στάδιο, πολλά νοικοκυριά έκαναν επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να «πουλήσουν ακριβά» την κιλοβατώρα στη ΔΕΗ. Το τοπίο στην αγορά αλλάζει. Πλέον, τα νοικοκυριά μπορούν να κάνουν πολύ μικρότερης κλίμακας επενδύσεις –αρκούν και μερικές χιλιάδες ευρώ- γνωρίζοντας ότι «βρέξει-χιονίσει» θα έχουν όφελος από τη μείωση ή ακόμη και τον μηδενισμό του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος (τουλάχιστον σε ότι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια καθώς παρόντες στον λογαριασμό είναι τόσο ο Δήμος όσο και η ΕΡΤ). Το καινούργιο αυτό πλαίσιο που επιτρέπει σε ένα νοικοκυριό να εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη του και να συμψηφίζει την ενέργεια που θα παράγεται με την ενέργεια που θα καταναλώνει από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η αγορά το έχει βαφτίσει «net-metering».

Τι είναι το Net Metering

Το Net Metering, είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να παράγει ο ίδιος την ενέργεια που καταναλώνει, μειώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως Net Metering νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του (αυτό)παραγωγού. Η ενέργεια παράγεται από τοπικά εγκατεστημένο σύστημα παραγωγής. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη στέγη είναι η πιο συνηθισμένη εφαρμογή του Net Metering. Η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) μπορεί να πραγματοποιηθεί, πέραν των φωτοβολταϊκών, και με μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου,βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς κλπ

Πώς μπορείτε να ωφεληθείτε

Αρχικά, η τοπική αυτοπαραγωγή ενέργειας δημιουργεί σημαντικό οικονομικό όφελος για τον αυτοπαραγωγό καθώς με μια πραγματικά μικρή αρχική επένδυση ο αυτοπαραγωγός κερδίζει σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάστασή του κάθε μήνα για τα επόμενα 25 έτη. Επιπρόσθετα, η ενέργεια παράγεται τοπικά κι έτσι μειώνεται η ανάγκη για νέες επενδύσεις στη μεταφορά ενέργειας οι οποίες επιβαρύνουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος όλων μας. Τέλος, η παραχθείσα μέσω του Net Metering ενέργεια προέρχεται από Ανανεώσιμες Μορφές αντί των συμβατικών ρυπογόνων. Έτσι, επιπλέον του οικονομικού οφέλους, ο αυτοπαραγωγός βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος για αυτόν και τα παιδιά του.

Τα πλεονεκτήματα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (met metering) παρέχει μία σειρά από οφέλη στον αυτοπαραγωγό. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

✓ Μείωση του ενεργειακού κόστους του αυτοπαραγωγού – σε ορισμένες περιπτώσεις και μηδενισμός των ανταγωνιστικών χρεώσεων,

✓ Δυνατότητα τροφοδοσίας ενέργειας ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές,

✓ Εγγυημένη σύμβαση συμψηφισμού της ενέργειας για 25 χρόνια,

✓ Απεξάρτηση από την τιμολογιακή πολιτική και τις ενδεχόμενες αυξήσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τους Προμηθευτές,

✓ Σύντομη απόσβεση της επένδυσης,

✓ Δυνατότητα χρηματοδότησης από τρίτους,

✓ Προστιθέμενη αξία στο ακίνητο στο οποίο τοποθετείται το σύστημα για συμψηφισμό.

Η χρήση φωτοβολταϊκών για ενεργειακό συμψηφισμό αποτελεί την πιο δημοφιλή λύση σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, κυρίως για τους παρακάτω λόγους:

✓ Υψηλό ηλιακό δυναμικό το οποίο παρέχει αντίστοιχα υψηλά ποσά παραγόμενης ενέργειας,

✓ Ελάχιστο κόστος συντήρησης,

✓ Αθόρυβη λειτουργία,

✓ Εξοικείωση του μέσου χρήστη με την ηλιακή τεχνολογία λόγω της μακράς παράδοσης της χώρας στη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Με την εγκατάσταση φωτοβολταικών, μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας, ο καταναλωτής γίνεται ταυτόχρονα και παραγωγός. Παράγει δε ‘πράσινη’ ενέργεια βοηθώντας το περιβάλλον να γίνει πιο βιώσιμο. Βοηθά όμως και την Ελλάδα να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις για απεξάρτηση από τις συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η εγκαστάσταση

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή επί άλλων κατασκευών. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα, και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς του προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εξαρτάται από τη Συμφωνημένη Ισχύ αλλά και από το είδος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (μονοφασική ή τριφασική) στην οποία θα συνδεθεί. Εξαρτάται επίσης από την περιοχή και συγκεκριμένα το ηλεκτρικό σύστημα στο οποίο θα συνδεθεί (αν είναι μέρος του διασυνδεδεμένου ή μη διασυνδεδεμένου συστήματος).

Για τον αυτό-παραγωγό, οι διαδικασίες αδειοδότησης και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών Net Metering γίνονται ιδιαίτερα απλά μέσα από την υλοποίησή τους από εξειδικευμένους μηχανικούς, συμβούλους και εγκαταστάτες, και υπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση των σημαντικών εταιρειών ενέργειας. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται και ο τελικός πελάτης αυτό-παραγωγός αποκτά την εγκατάστασή του με το κλειδί στο χέρι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 3-4 μηνών.

Η συντήρηση της εγκατάστασης είναι απλή και καλύπτεται για το σύνολο της 25ετούς σύμβασης με το δίκτυο. Το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι ότι απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.

Η εξοικονόμηση

Η χρήση φωτοβολταϊκών για Net Metering αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση αυτοπαραγωγής αφού η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ηλιοφάνειας. Υπολογίζεται ότι ένα 1 kWp εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκού μπορεί να παράγει περίπου 1.400kWh ενέργειας ετησίως.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τις 1.600kWh.

Ο βέλτιστος ταυτοχρονισμός εξασφαλίζει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ του κόστους επένδυσης και της οικονομικής ωφέλειας που λαμβάνει ο αυτοπαραγωγός. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Σε οικία 100τμ με ετήσια κατανάλωση περίπου 10.000kWh. Η συνολική χρέωση για ηλεκτρική ενέργεια θα είναι της τάξης των 1.600€, (συνολική μοναδιαία χρέωση 0,16€/kWh βάσει Eurostat 2019). Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 7kWp, συνολικού κόστους 9.300€ (με ΦΠΑ), η ετήσια παραγόμενη ενέργεια θα ισούται με 9.800kWh. Συνεπώς, σχεδόν θα μηδενιστεί η ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας (Ετήσια κατανάλωση – Παραγώμενη = 10.000 – 9.800 = 200 kWh Χρεωστέα Κατανάλωση στις ανταγωνιστικές χρεώσεις)

Θεωρώντας τον συντελεστή ταυτοχρονισμού ίσο με 50%, η συνολική εξοικονόμηση στην χρέωση ενέργειας θα είναι της τάξης των 1.200€. Δηλαδή, η συνολική ετήσια χρέωση, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού, θα μειωθεί κατά 75%. Η δε απόσβεση του κόστους επένδυσης του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί πριν το 8ο έτος λειτουργίας του, καθιστώντας τη συγκεκριμένη επένδυση εξαιρετικά συμφέρουσα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ