Κυρώσεις 46.000 ευρώ σε τέσσερις εισπρακτικές

Κυρώσεις 46.000 ευρώ σε τέσσερις εισπρακτικές

Eπιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 46.000 ευρώ σε τέσσερις ανώνυμες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες προχώρησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 46.000 ευρώ σε τέσσερις ανώνυμες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικές εταιρείες») για παραβάσεις του Νόμου 3758/2009.

Οι παραβάσεις αφορούσαν:

* όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους,

* όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας,

* παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή,

* παραπλανητική πληροφόρηση,

* επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.