Οδηγός... επιβίωσης από τις εισπρακτικές εταιρείες

Οδηγός... επιβίωσης από τις εισπρακτικές εταιρείες

Οι εισπρακτικές εταιρείες «άνθισαν» στην περίοδο της κρίσης και η λειτουργία τους έφτασε κάποια στιγμή να είναι ανεξέλεγκτη. Υπάρχει τρόπος προστασίας;

Συχνές είναι οι περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές επιβάλουν χρηματικά πρόστιμα σε εισπρακτικές εταιρείες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα πρόστιμα 277.500 ευρώ που «μοίρασε» η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τόσο σε εταιρείες όσο και σε τραπεζικά ιδρύματα. Αιτία ήταν η συχνή όχληση των οφειλετών, η μη ταυτοποίησή τους, καθώς και η όχλησή τους ενώ το χρέος ήταν σε ρύθμιση ή διακανονισμό.

Όμως ποια όμως είναι τα δικαιώματα των δανειοληπτών και τι μπορούν να κάνουν αν τα τηλέφωνα που δέχονται είναι σε καθημερινή βάση ή είναι πολύ πιεστικά;Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ όταν οι εταιρείες ενημέρωσης επικοινωνούν με τους δανειολήπτες θα πρέπει:

 • Να τους καλούν μία φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά
 • Να τους καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 – 20:00
 • Να εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης. Να μην τους καλούν δηλαδή με “απόκρυψη”
 • Ο υπάλληλος της εταιρείας να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας
 • Να τους ενημερώνουν ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για 1 έτος. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε και πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
 • Να τους καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης
 • Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας, να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείται η επωνυμία της τράπεζας

Οι εταιρείες ενημέρωσης απαγορεύεται:

 • Να τους καλούν πριν να περάσουν 10 μέρες από όταν έγινε ληξιπρόθεσμο το ποσό
 • Να τους καλούν για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση, όσο καιρό αυτή τηρείται
 • Να εισπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Να προβαίνουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανητική πληροφόρηση και άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • Να τους δυσφημίζουν στο οικογενειακό/εργασιακό σας περιβάλλον ή να απειλούν ότι θα το κάνουν
 • Να ενοχλούν τα οικεία τους πρόσωπα
 • Να τους καλούν στην εργασία, εκτός και αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για επικοινωνία
 • Να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.
 • Να αναθέτουν σε άλλη εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, εκτός των υπαλλήλων τους, την ενημέρωσή τους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδίκηση της οφειλής
 • Να τους επιβαρύνουν με έξοδα
 • Να τους επισκέπτονται κατ' ιδίαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ