Χάρτινο χαράτσι και με ΦΠΑ

Χάρτινο χαράτσι και με ΦΠΑ

Στα γραμματοκιβώτια  καταφτάνουν οι πρώτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ για το 2019 με ενσωματωμένο το “χαράτσι” του ενός ευρώ για την έκδοση του εντύπου.

Όπως διαπιστώνουν οι προσεκτικοί καταναλωτές, στο συγκεκριμένη επιβάρυνση (που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από την 1/12/18) υπολογίζεται, επιπλέον, ΦΠΑ 24% με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της δαπάνης να διαμορφώνεται για τους ίδιους στο 1,24 ευρώ.

Το μέτρο είναι ένας εύκολος και ανέξοδος τρόπος για να αυξήσει η ΔΕΗ τα έσοδά της με τη μέθοδο “παίρνουμε λίγα από πολλούς”. Υπολογίζεται πως από τους επτά εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ, λιγότερο από το 10% έχει ζητήσει την έκδοση ηλεκτρονικού λογαριασμού που (για την ώρα τουλάχιστον) είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση. Με τα τωρινά δεδομένα, κάθε δίμηνο η ΔΕΗ θα εισπράττει άλλα 6,3 εκατ. ευρώ εξαιτίας του τέλους και για το σύνολο του έτους θα βάλει στο ταμείο της περίπου 38 εκατ. και αν υπολογιστεί ο ΦΠΑ των 9,1 εκατ. ευρώ οι πελάτες της ΔΕΗ θα πληρώσουν συνολικά 47 εκατ.

Σε ανακοίνωσή της η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει πως η χρέωση του ενός ευρώ “είναι κατάφωρα καταχρηστική, παράνομη και αντισυμβατική” και προσθέτει πως:

Οι υπηρεσίες ενέργειας, ως κοινωνικό αγαθό, είναι καθολικές και μείζονος κοινωνικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών και συνεπώς πρέπει να είναι προσιτές και προσβάσιμες σε όλους. Οι όποιες πρόσθετες μονομερώς επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού δεν είναι σύννομες και δεν συνάδουν με τις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή.

Επιπροσθέτως, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του καταναλωτή η έγκαιρη λήψη του λογαριασμού του, ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρης, αναλυτικός, διαφανής και κατανοητός, προκειμένου να μπορεί να τον ελέγξει, να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις και ασφαλώς να τηρήσει τη συμβατική του υποχρέωση αναφορικά με την έγκαιρη καταβολή του ποσού το οποίο σε δήλη μέρα καλείται να καταβάλει. Συνεπώς η δυνατότητα λήψης του έγχαρτου λογαριασμού είναι βασική συμβατική υποχρέωση, η οποία πρέπει να παρέχεται ατελώς.

Ειδικότερα:

1) Η ως άνω προσφάτως επιβαλλόμενη πρακτική της ΔΕΗ, προσκρούει στον νόμο 2251/94 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει, καθώς και στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Υ.Α.29.03.2013/ΦΕΚ Β/832/09-4-2013, αλλά και στη σύμβαση προμήθειας με τον καταναλωτή.

2) Αγνοούνται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συχνά είναι και οικονομικά ασθενέστερες, στερούνται απολύτως της δυνατότητας πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ως επακόλουθο τιμωρούνται με την επιβάρυνση αυτή.

3) Αντί να δίνονται κίνητρα για την εφαρμογή της επιλογής χρήσης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στους Πελάτες, όπως η δυνατότητα έκπτωσης στους καταναλωτές που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή, που θα αναμένετο, όλως παράνομα και καταχρηστικά επιβάλλεται η χρέωση του ενός (1) ευρώ ανά έγχαρτο λογαριασμό.

4) Το μικρό ποσοστό των καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική υπηρεσία λογαριασμών και πληρωμών «e-bill» (600.000 καταναλωτές από αυτούς, οι 350.000 έχουν δηλώσει) από τα περίπου 7 εκατομμύρια πελατών, μετατρέπει ουσιαστικά τη χρέωση σε μία σταθερή βάση εσόδων για τη ΔΕΗ της τάξεως των έξι ευρώ ετησίως για έκαστο καταναλωτή (τρεις «έναντι» και τρεις «εκκαθαριστικούς») και η οποία χρέωση, σε περίπτωση καταναλωτών που έχουν κάποιο εξοχικό, ανεβαίνει αισθητά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ