Βήμα προς βήμα η διαδικασία για την είσπραξη του κοινωνικού μερίσματος

Πώς θα γίνει ηλεκτρονικά η αίτηση, ποιο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη, πότε θα καταβληθεί το ποσό

Βήμα προς βήμα η διαδικασία για την είσπραξη του κοινωνικού μερίσματος

Με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet και αφού τροφοδοτήσουν το σύστημα με στοιχεία για τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού ακόμη και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν το κοινωνικό μέρισμα.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία θα έχει ως εξής. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα

1. Να μπει στην πλατφόρμα η οποία θα φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr. Η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμη κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα

2. Θα χρειαστεί ο κωδικός πρόσβασης στο Taxisnet και το αντίστοιχο username.

3. Θα ζητείται η εισαγωγή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) όπως επίσης και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου. Επίσης θα γίνεται επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ. Με τον ΑΜΚΑ θα γίνεται η διασταύρωση για να φανεί αν πληροί κάποιος το κριτήριο

4. Θα εμφανίζεται μια φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία: περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα, τα μέλη του νοικοκυριού. Το κοινωνικό μέρισμα θα υπολογίζεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα το οποίο και εμφανίζεται στο έντυπο Α21

5. Στο τελευταίο βήμα θα πρέπει να αναγραφεί το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού ενώ προτείνεται η χρήση του ακατάσχετου λογαριασμού. Το κοινωνικό μέρισμα δεν θα θεωρηθεί εισόδημα, άρα δεν θα φορολογηθεί.

6. Εάν υπάρχουν φιλοξενούμενοι, θα πρέπει να μπουν με τους δικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ώστε να γίνει η καταβολή του κοινωνικού επιδόματος. Τα εισοδήματα των φιλοξενούμενων θα αθροίζονται με αυτά του δικαιούχου

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα γίνεται ο υπολογισμός του κοινωνικού μερίσματος ενώ στο τελευταίο στάδιο ο δικαιούχος θα κληθεί να κάνει αποδοχή.

8. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου καθώς μετά τον Δεκέμβριο δεν θα μπορούν να γίνουν πληρωμές. Έτσι, το σύστημα αναμένεται να ανοίξει μέχρι το τέλος του μήνα κάτι που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα έχουν μερικές ημέρες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Εργένηδες: Θα μένουν εκτός αν έχουν ατομική περιουσία μεγαλύτερη των 90.000 ευρώ ή ατομικό εισόδημα υψηλότερο των 9000 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος θα κυμαίνεται από 250 έως 450 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα ενώ η κατανομή θα γίνεται ως εξής:

o για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα 3.000 ευρώ, δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ

o για εισόδημα 6.000 ευρώ, ενίσχυση 350 ευρώ

o και για εισόδημα 9.000 ευρώ, ενίσχυση 250 ευρώ.

Παντρεμένοι: Το περιουσιακό όριο ανεβαίνει στα 135.000 ευρώ ενώ το μέγιστο εισόδημα θα είναι τα 13.500 ευρώ. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 375 έως 675 ευρώ ενώ η κλιμάκωση θα γίνεται ως εξής:

o για εισόδημα 4.500 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 675 ευρώ,

o για εισόδημα 9.000 ευρώ, ενίσχυση 525 ευρώ

o και για εισόδημα 13.500 ευρώ, ενίσχυση 375 ευρώ

Γονείς με ένα παιδί: Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Το περιουσιακό κριτήριο διαμορφώνεται στα 157.500 ευρώ ενώ το επίδομα θα κυμαίνεται από 437,5 ευρώ έως 787,5 ευρώ ως εξής:

o για εισόδημα 5250 ευρώ ετησίως, θα δοθεί ενίσχυση 787,5 ευρώ,

o για εισόδημα 10500 ευρώ, ενίσχυση 612,5 ευρώ και

o για εισόδημα 15750 ευρώ, ενίσχυση ύψους 437,50 ευρώ.

Γονείς με δύο παιδιά: Το περιουσιακό κριτήριο ανεβαίνει στα 180.000 ευρώ που είναι και το μεγαλύτερο επιτρεπτό (δηλαδή δεν υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση για γονείς με τρία παιδιά ή περισσότερα. Το επίδομα κυμαίνεται από 500 έως 900 ευρώ και διαμορφώνεται ως εξής:

o για εισόδημα 6.000 ευρώ ετησίως, θα δοθεί ενίσχυση 900 ευρώ,

o για εισόδημα 12.000 ευρώ, ενίσχυση 700 ευρώ και

o για εισόδημα 18.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 500 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ