ΕΕΔΑ: Παράγοντας κοινωνικής αδικίας οι μειώσεις στις συντάξεις

ΕΕΔΑ: Παράγοντας κοινωνικής αδικίας οι μειώσεις στις συντάξεις

Οι μειώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας και το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, αναδεικνύονται στους σημαντικότερους τομείς παραβίασης των δικαιωμάτων, στους οποίους οφείλει να ενσκήψει η Πολιτεία

Οι μειώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας και το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, αναδεικνύονται στους σημαντικότερους τομείς παραβίασης των δικαιωμάτων, στους οποίους οφείλει να ενσκήψει η Πολιτεία, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σήμερα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που ενημερώθηκαν για τις επισημάνσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

"Αντισυνταγματικές οι μειώσεις στις συντάξεις"

Η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για το 2016, ήταν το αντικείμενο της σημερινής κοινής συνεδρίασης των συναρμόδιων επιτροπών που άκουσαν τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Γιώργο Σταυρόπουλο να δηλώνει ότι «έχουν υπάρξει πολλές αντισυνταγματικές μειώσεις των συντάξεων, μειώσεις που αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα κοινωνικής αδικίας στην Ελλάδα"».

«Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά οφείλουν ταυτόχρονα οι παράγοντες να εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους το οποίο δεν πρέπει να απέχει πολύ από εκείνο το οποίο αυτοί απολάμβαναν όταν εργάζονταν"», είπε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και επισήμανε ότι «αυτό δεν είναι μόνο μια απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ που το προσδιόρισε αλλά και απόφαση του γερμανικού ακυρωτικού συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θεώρησε ότι ακόμα και σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή που περνάμε εμείς, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια σχέση, μεγάλη, ανάμεσα στις αποδοχές του εν ενεργεία και τις αποδοχές του συνταξιούχου».

Η λιτότητα

Γενικότερα, πάντως, οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας είναι μεγάλες στα δικαιώματα, και αυτό παρά τις δηλώσεις που έχουν γίνει από ξένους παράγοντες, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ΕΕ, από το Συμβούλιο Υπουργών πάνω στα θέματα αυτά. «Συνήθως όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για την παροχή δανείων στη χώρα μας, αγνοείται ο παράγοντας των επιπτώσεων στα δικαιώματα. Συνήθως οι διαπραγματευτές κινούνται στενά σε ένα πλαίσιο οικονομικό, όχι όμως δικαιωματικό. Έπρεπε όταν υπάρχουν επιπτώσεις να γίνεται μια ειδική μελέτη επιπτώσεων στα δικαιώματα», είπε ο κ. Σταυρόπουλος ενημερώνοντας τους βουλευτές ότι η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και στην έκθεση του 2015. Όπως εξάλλου επισήμανε το θέμα της ειδικής μελέτης των επιπτώσεων στα δικαιώματα δεν το έχει προσδιορίσει μόνο το ΣτΕ με την απόφαση του 2015 αλλά και με αλλεπάλληλες δηλώσεις ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014. «Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και ένας τρόπος, η ελληνική Πολιτεία, όταν προβαίνει σε πράξεις, ενέργειες που έχουν να κάνουν με ειδικά δικαιώματα, να κάνει πάντα μια ειδική μελέτη των επιπτώσεων, ακόμη και σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, όπως αυτή που περνάμε στην Ελλάδα», είπε ο κ. Σταυρόπουλος.

Προσφυγικό-μεταναστευτικό

Σοβαρά ζητήματα εντοπίζει στην έκθεσή της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στο προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα. Η Εθνική Επιτροπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένως και έχει κάνει και επισκέψεις στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, διατύπωσε δε σχετική γενική έκθεση αυτοψίας, με αυτά που είδε. «Η κατάσταση δεν ήταν και δεν είναι ικανοποιητική και ο ρυθμός της βελτίωσής της είναι εξαιρετικά αργός», είπε ο κ. Σταυρόπουλος και προσέθεσε ότι «προβληματική υπήρξε και η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, από πολλές απόψεις, και από την άποψη του περιεχομένου της που σε πολλά σημεία αντιβαίνει σε άλλες γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου αλλά και για την εφαρμογή της αποδείχθηκε προβληματική και στην πράξη».

Ζήτημα εντοπίζει η Εθνική Επιτροπή και στο ζήτημα της τήρησης των δικαιωμάτων για διερμηνεία και μετάφραση. «Δεν είναι δευτερεύον, διότι οι συλλαμβανόμενοι, οι ερχόμενοι πρόσφυγες-μετανάστες σε επαφή με αρχές στην Ελλάδα, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ελληνική και αγγλική γλώσσα και υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας και αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για την προστασία των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών», είπε ο κ. Σταυρόπουλος.

Το μάθημα των θρησκευτικών

Το 2016 η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ασχολήθηκε και με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών των Θρησκευτικών στα σχολεία. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η θρησκευτική αυτοσυνειδησία των πολιτών οφείλει να επιδεικνύει δεκτικότητα στο διάλογο με τον άλλον και σεβασμό στις υπάρχουσες διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. «Δεν πρέπει να γίνεται μια δογματική εμφύτευση συγκεκριμένων θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά η προσέγγιση να γίνεται με σκοπό την ελεύθερη διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης σε όλους τους μαθητές που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Διότι ο σκοπός δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών αλλά και η διάπλαση ελεύθερων πολιτών», είπε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής.

Ρατσισμός

Ο κ. Σταυρόπουλος αναφερόμενος στα φαινόμενα ρατσισμού, είπε πως δυστυχώς είναι διαρκή, συμπεριέλαβε όμως στις θετικές εξελίξεις την ίδρυση Συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, «αρκεί αυτό να λειτουργήσει σωστά, να βρει το βηματισμό του και να αποτελέσει χρήσιμο μοχλό στην πράξη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρατσιστικού φαινομένου». Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποδίδει πάντως μεγάλη σημασία στη διαρκή ενημέρωση και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Σωφρονιστικό

Ως προς τα ζητήματα του σωφρονιστικού, η Εθνική Επιτροπή επισημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως αυτό της κακομεταχείρισης κρατουμένων και του υπερπληθυσμού, είναι ζητήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε κάποια έκταση, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, δεν παρέλειψε στο σημείο αυτό να υπογραμμίσει ότι υπάρχει υπερβολική ποινικοποίηση των παραπτωμάτων. «Θα μπορούσαν μια σειρά από παραπτώματα να μην είναι ποινικά αλλά να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο, πχ με διοικητικά πρόστιμα ή με άλλο τρόπο. Πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη εναλλακτικά μέτρα κράτησης, θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο θεσμός της προσωρινής κράτησης», είπε ο κ. Σταυρόπουλος και επισήμανε τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι 1/3 του συνολικού αριθμού κρατουμένων, είναι προσωρινοί κρατούμενοι, και αυτό, όπως υπογράμμισε, «δεν είναι κάτι φυσιολογικό».