Μεγαλύτερη διάρκεια στις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Μεγαλύτερη διάρκεια στις ενδιάμεσες εκπτώσεις
Σε δεκαπέντε ημέρες, από δέκα σήμερα, θα αυξηθεί η διάρκεια ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Επιπλέον, θα προβλέπεται η δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών, μέσω απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις να πραγματοποιούνται διαφορετικές χρονικές περιόδους, αντί του γενικού πλαισίου που θέτει ο νόμος, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και των εμπορικών επιχειρήσεων κάθε περιοχής.

Η εν λόγω διάταξη αναμένεται να περιληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Σήμερα βάσει του νόμου 4177/2013 έχουν θεσπισθεί πέραν των χειμερινών και θερινών τακτικών εκπτώσεων και δύο ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Με την προωθούμενη διάταξη θα υπάρξουν δύο βασικές αλλαγές:

- πρώτον, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι θα πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

- δεύτερον, θα δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, να ορίζονται σε διαφορετική χρονική στιγμή τα δεκαπενθήμερα των ενδιάμεσων εκπτώσεων ή ακόμη και να κατανέμονται οι συνολικά τριάντα ημέρες με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα τρεις δεκαήμερες ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι αντί για δύο δεκαπενθήμερες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ