Αυξήθηκαν οι τιμές των γεωργικών προϊόντων τον Ιούλιο

Αυξήθηκαν οι τιμές των γεωργικών προϊόντων τον Ιούλιο
Ανοδικά κινήθηκαν τον Ιούλιο οι τιμές των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, παρά την υποχώρηση που κατέγραψαν το ίδιο διάστημα οι τιμές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Ιουλίου 2016 ενισχύθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2016, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών τον Ιούλιο σημείωσε αύξηση 10,5%, έναντι ανόδου 3,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2015.

Σε ότι αφορά τον μέσο σταθμικό δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015, εμφάνισε οριακή άνοδο 0,4%, έναντι αύξησης 2,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Στον αντίποδα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Ιουλίου 2016 υποχώρησε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2016, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών τον Ιούλιο 2016 υποχώρησε οριακά κατά 0,3%, ενώ ανάλογη μείωση 0,3% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2015.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015, παρουσίασε πτώση 2,4%, έναντι μείωσης 2% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.