Trastor: Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ - Από 12 Ιουλίου η καταβολή

Trastor: Τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ - Από 12 Ιουλίου η καταβολή

«Πράσινο φως» για την ΑΜΚ και τη δωρεάν διάθεση μετοχών

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2023, καθώς και προηγούμενων χρήσεων ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Trastor, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2024 με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν 242.931.755 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 244.669.638, δηλαδή το 99,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά:

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού €0,02 ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2023 καθώς και προηγούμενων χρήσεων.

Από την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά τη Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024 (Record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 12η Ιουλίου 2029).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Δωρεάν διάθεση μετοχών και ΑΜΚ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Trastor, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παράλληλα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη δωρεάν διάθεση μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις::

Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες), μαζί με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

Θέμα 2: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2023 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,02 / μετοχή, καθώς και τη διανομή μέρους των κερδών για τη χρήση 2023 στο προσωπικό (διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί́ στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και για τον επιμερισμό του ως άνω προς διανομή στο προσωπικό (διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας) ποσού ανά δικαιούχο αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 3: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές.

Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών ποσού € 191.666,64 κατά τη χρήση 2023.

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023.

Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 7: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024 και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό των εταιρειών “CBRE Αξίες Α.Ε.” και “P. Danos & Associates S.A.” ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των δύο εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 8: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 9: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: (α) την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 67.860 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 33.930 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και (β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 10: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.930 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.930 ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» και την έκδοση συνολικά 67.860 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, προκειμένου οι νέες αυτές μετοχές που θα εκδοθούν να διατεθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η ΑΜΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της ΑΜΚ,

(2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως ακολούθως: «1.21. Σύμφωνα με την από 17.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €33.930 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», μέσω της έκδοσης συνολικά 67.860 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρεία ανέρχεται σε €122.368.749 διαιρούμενο σε 244.737.498 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης», και

(3) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την ως άνω απόφαση και να ολοκληρώσει την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της ΑΜΚ μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 11: Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 110επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12: Έγκριση μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών και μετρητών σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση:

(α) ενέκρινε το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών και μετρητών σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους που διατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, και

(β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και σε συμμόρφωση με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά και προς το σκοπό εφαρμογής του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων και στο πλαίσιο των ως άνω όρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας, της Πολιτικής Αποδοχών και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 13: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κα. Σουζάνα Πογιατζή, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2023. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 14: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 15: Άλλα θέματα

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ