Έρχονται οι υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτα – Τι ορίζει απόφαση της ΓΓΔΕ

Έρχονται οι υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτα – Τι ορίζει απόφαση της ΓΓΔΕ
Οι πληρωμές με μετρητά στις εφορίες θα απαγορευτούν πλήρως ενώ υποχρεωτική θα γίνει για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες η πληρωμή μέσω καρτών με τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών (POS). Ηλεκτρονικά θα γίνουν επίσης όλα τα παράβολα. Και αυτά είναι μόνον η αρχή.

Απόφαση της γ.γ ΔΕ Κατερίνας Σαββαίδου ορίζει τα μέλη της ομάδας που θα αναλάβουν να συγκροτήσουν το σχέδιο για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση θα μελετήσει θέματα που αφορούν στην:

α) υποχρεωτική χρήση μεταφορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα Τελωνεία (ICISnet),
β) της αποδοχής καρτών πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις του Υπουργείου Οικονομικών,
γ) της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών πληρωμών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS),
δ) την καθολική απαγόρευση χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ.
ε) την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της ένταξης σε αυτό και των Υπουργείων που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετικές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πόρισμα της επιτροπής θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους.