Αυξήθηκαν οι τιμές των γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων το Μάρτιο

Αυξήθηκαν οι τιμές των γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων το Μάρτιο
Αύξηση στις τιμές των γεωργικών προϊόντων σημειώθηκε τον μήνα Μάρτιο παρά το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα οι τιμές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία υποχώρησαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνόςΜαρτίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, σηµείωσε αύξηση8,2%, έναντι αύξησης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους2014 προς το 2013 (Πίνακας 1).

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Μάρτιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη τουΦεβρουαρίου 2015, σηµείωσε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 0,9% που σηµειώθηκε κατάτην αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 (Πίνακας 2).

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, σε σύγκρισηπρος τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, παρουσίασε µείωση0,5%, έναντι αύξησης 1,2%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα(Πίνακας 3).

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Μαρτίου 2015, σεσύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, σηµείωσε µείωση 1,5%, έναντιµείωσης 3,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προςτο 2013 (Πίνακας 4).

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Μάρτιο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη τουΦεβρουαρίου 2015, σηµείωσε αύξηση 0,8%, έναντι µείωσης 0,4%, που σηµειώθηκε κατάτην αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 (Πίνακας 5).

Τέλος, ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, σε σύγκριση προς τονίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, παρουσίασε µείωση 2,4%,έναντι µείωσης 1,6%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα(Πίνακας 6).

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ