Πότε δικαιούστε επιστροφή 100% της τιμής του εισιτηρίου

Πότε δικαιούστε επιστροφή 100% της τιμής του εισιτηρίου
Ενα ταξίδι με πλοίο, με βάρκα, με γρι γρι, ακόμη και με σχεδία... Οπως και αν αποφασίσετε να ταξιδέψετε μαζί με τις βαλίτσες πάρτε

μαζί και τη γνώση για τα δικαιώματα σας, τα οποία σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ για τους τουρίστες-καταναλωτές συνοψίζονται:

1. Ακύρωση του Εισιτηρίου από τον επιβάτη

Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου σας, δικαιούστε να σας επιστραφεί κάποιο πόσο της αρχικής τιμής, ανάλογα με το χρόνο ακύρωσής του.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

(ΠΡΙΝ από την προγραμματισμένη αναχώρηση)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

<12 ώρες

0%

Έως 12 ώρες

50%

Έως 7 ημέρες

75%

Έως 14 ημέρες

100%

Ανεξάρτητα από τον χρόνο ειδοποίησης, το100%του εισιτηρίου, επιστρέφεται όταν υπάρχουν αποδεδειγμένοιλόγοι ανώτερης βίας.

 • Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ.
 • Εάν δεν ταξιδέψετε λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το εισιτήριο.

2. Ακύρωση ταξιδιού

 • Με υπαιτιότητα της εταιρείας

Στην περίπτωση αυτή ο επιβάτης δικαιούται ναλάβειπλήρη αποζημίωσηή άλλες αντισταθμιστικές παροχές κατ' επιλογή του εφόσον:

-Δεν ενημερώθηκε μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.

ή

-Δεν ενημερώθηκε τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση και δεν προωθήθηκε με άλλο μέσο στον προορισμό του εντός 12 ωρών από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.

 • Λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου

Στην περίπτωση αυτή ο επιβάτης δικαιούται:

 • Να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 • Εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει, δικαιούται να του χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση.
 • Να λάβει χρηματική αποζημίωση διπλάσιας της τιμής εισιτηρίου επιβάτη, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών.

3. Καθυστέρηση του πλοίου

 • Καθυστέρηση αναχώρησης

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου για πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται:

 • να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος (εάν υπάρχει).

ή

 • Να του παρασχεθεί πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής μέχρις ότου αναχωρήσει το πλοίο.
 • να λάβει αποζημίωση 25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το μέγεθος του χρόνου καθυστέρησης.
 • να λάβει αποζημίωση διπλάσια της τιμής εισιτηρίου επιβάτη καθώς και επιστροφή της τιμής εισιτηρίου του οχήματος, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκε στον προορισμό του εντός 24 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου.
 • Καθυστέρηση κατά την διάρκεια του ταξιδιού

Σε περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου λόγω βλάβης ή ζημιάς του ή υπαιτιότητας της εταιρείας δικαιούται:

 • Να υπαναχωρήσει και να επιστραφεί η τιμή του εισιτηρίου που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής.
 • ή
 • Να συνεχίσει το ταξίδι του και να λάβει αποζημίωση 25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το μέγεθος του χρόνου καθυστέρησης.
 • Διακοπή του ταξιδίου

Σε περίπτωσηπου διακοπείτο ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκε στον προορισμό του και δεν άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, ο επιβάτης δικαιούται:

 • Να του χορηγηθεί τροφή και κατάλυμα, καθ' όλο το χρόνο αναμονής του μέχρι τη συνέχιση του ταξιδίου.

ή

 • Να λάβει αποζημίωση διπλάσια του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία με την εταιρεία.
 • Απώλεια πλοίου Ανταπόκρισης

Σε περίπτωση που καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι και ο επιβάτης χάσειτην ανταπόκρισηγια την συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού, τότε δικαιούται:

 • να προωθηθεί με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, αφού πρώτα όμως έχει ενημερώσει την εταιρεία για την ανταπόκρισή του.
 • να του προσφερθεί τροφή και διαμονή στο λιμάνι της ανταπόκρισης, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, όταν αναγκάζεται να αναχωρήσει την επόμενη ημέρα.

4. Οι τιμές στις καντίνες των πλοίων

Οι επιβάτες που μετακινούνται με πλοία εσωτερικών γραμμών μπορούν να αγοράζουν από τα κυλικεία των πλοίων τα παρακάτω προϊόντα, στις ακόλουθες προκαθορισμένες τιμές:

ΠΡΟΪΟΝ

ΤΙΜΗ

Εμφιαλωμένο νερό 0.50l,(εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)

0.35 €

Εμφιαλωμένο νερό 0.75l,(εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου)

0.50 €

Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί,(ψημένο ή άψητο)

1.35 €

Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί,(ψημένο ή άψητο)

1.15 €

Καφές ελληνικός μονός

1.20 €

Καφές γαλλικός φίλτρου μονός

1.20 €

Καφές εσπρέσο μονός, (ζεστός ή κρύος)

1.35 €

Καφές στιγμιαίος μονός-τύπου φραπέ κ.λπ.,(ζεστός ή κρύος)

1.20 €

Τσάι(ζεστό ή κρύο)

1.20€

 • Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία στους οποίους θα αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προς πώληση προϊόντα και οι τιμές τους
 • Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει απόδειξη ταμειακής μηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόμενες τιμές με αυτές των τιμοκαταλόγων

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να υποβάλετε παράπονα-καταγγελία

Για περισσότερες πληροφορίες και για καταγγελίες οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στην ΕΚΠΟΙΖΩ.

Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ (www.ekpizo.gr) υπάρχουν υποδείγματα καταγγελιών για τα παραπάνω ζητήματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ: Πειραιά: 2104102269 , Ραφήνας: 22940 22492, Λαυρίου: 22920 25249

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 1520, e-mail:1520@efpolis.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ : 210 4191700 (60 γραμμές) - 210 4064700 (60 γραμμές)

ΕΚΠΟΙΖΩ:

Αθήνα: τηλ.210 330.44.44, e-mail:info@ekpizo.gr

Θεσσαλονίκη: τηλ.2310257776,e-mail:ekpizothess@ekpizo.gr

Πάτρα: τηλ.2610 222626,e-mail:ekpizopatras@ekpizo.gr