Ενεργοποιείται η μαύρη λίστα του «Ενεργειακού Τειρεσία» - Τι προβλέπει για τους καταναλωτές με χρέη

Ενεργοποιείται η μαύρη λίστα του «Ενεργειακού Τειρεσία» - Τι προβλέπει για τους καταναλωτές με χρέη

Νέος κώδικας προμήθειας ρεύματος και αερίου

Δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τους καταναλωτές ρεύματος οι οποίοι έχουν ανεξόφλητα χρέη και μετακινούνται από τον ένα προμηθευτή ενέργειας στον άλλο, αφήνοντας συνεχώς χρέη στους προηγούμενους προμηθευτές καθώς ενεργοποιείται η μαύρη λίστα του «Ενεργειακού Τειρεσία». Πρόκειται για έναν μηχανισμό αντίστοιχο εκείνου των τραπεζών.

Απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή στις εξής περιπτώσεις:

– Αν έχει υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης
– Αν τρεις προμηθευτές έχουν επισημάνει τον πελάτη ως υπερήμερο

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Δημήτρη Φουρλάρη η παροχή θα κόβεται ένα μήνα μετά από δύο απλήρωτους λογαριασμούς.

Εν τω μεταξύ η προτεινόμενη διαδικασία προβλέπει ό,τι μέσα σε 10 ημέρες μετά την λήξη του δεύτερου απλήρωτου λογαριασμού, οι πάροχοι θα πρέπει να προτείνουν στον πελάτη διακανονισμό με τουλάχιστον 6 δόσεις.

Αν ο καταναλωτής δεν πληρώσει τη δόση, επισημαίνεται ως υπερήμερος. Έτσι είκοσι ημέρες μετά την σήμανση του, ο προμηθευτής στέλνει εντολή διακοπής της παροχής.

Πότε επισημαίνεται η υπερημερία

10 ημέρες μετά τη λήξη 2 απλήρωτων λογαριασμών:
– Πρόταση διακανονισμού με τουλάχιστον 6 δόσεις
– μη τήρηση διακανονισμού: επισήμανση υπερημερίας

Πότε κόβεται η παροχή ρεύματος-φυσικού αερίου

-20 μέρες από την Επισήμανση υπερημερίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ