Τα πέντε χρόνια της Παγκόσμιας Οικονομικής Αποκατάστασης

 Τα πέντε χρόνια της Παγκόσμιας Οικονομικής Αποκατάστασης
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δείκτες και τα αποτελέσματα των διαφόρων οικονομικών ερευνών και μελετών οδηγούν στη συνεχή μελέτη των τάσεων των οικονομιών των διαφόρων χωρών.

Όμως η χωρίς αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων των δεικτών ή των μελετών, όπως και σε προηγούμενα άρθρα μου στο Fpress.grέχω αναφέρει, έχουν οδηγήσει σε λανθασμένες κατευθύνσεις και αποφάσεις – όπως εμείς στην Ελλάδα έχουμε ζήσει και από τις επιδράσεις του πρώτου μνημονίου, επιδράσεις που επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τους οικονομικούς δείκτες που λήφθηκαν υπόψη στην κατάστρωση των διαφόρων ενεργειών και στρατηγικής του πρώτου μνημονίου.

Με τον τίτλο «Πέντε Χρόνια της Παγκόσμιας Οικονομικής Αποκατάστασης - Five years of the global economic recovery» ο Αγγλικός Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας «ACCA» εξέδωσε την Πέμπτη κατά σειρά ετήσια έκθεση του για την παγκόσμια οικονομική κατάσταση των χωρών που έχουν συμπεριληφθεί στη έρευνα για τα έτη 2009 και 2014 και εξετάζει την μελλοντική αποκατάσταση της οικονομίας.

Ο Μάνος Σχίζας, Ανώτερος οικονομικός αναλυτής του ACCA, που εμείς οι Κύπριοι είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτόν, στο εισαγωγικό μέρος τονίζει την πλούσια ανταπόκριση των πάνω από 40 000 ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς και την ανταπόκριση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην ενημέρωση των αναγνωστών τους από τις διάφορες πληροφορίες που περιέχει η συγκεκριμένη έκθεση έρευνας.

Όταν η πιστωτική κρίσιμη στιγμή και η οικονομική μείωση του 2007-8 μετατράπηκε σε μια ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομική κρίση στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, οι αναλυτές και οι οικονομικοί δημοσιογράφοι προσέτρεξαν στην μελέτη οικονομικών δεικτών που θα παρείχαν ένα ακριβές, ενημερωμένο ταμπλό στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, να οριστικοποιηθούν οι επίσημες στατιστικές και τα δεδομένα τους είχαν υποστεί σημαντικές αναθεωρήσεις. Οι τυποποιημένες εκτιμήσεις των ιδιωτικών δεικτών του τομέα, όπως του PurchasingManagers’ Index (PMI) παρείχαν αναξιόπιστες αποδείξεις ή οδηγούσαν σε λανθασμένα συμπεράσματα ως προς το χρόνο των προβλεπομένων υφέσεων, δηλαδή ένα επιχειρηματικό κύκλο συστολής, και των αποκαταστάσεων της οικονομίας των διαφόρων χωρών. Ένας οικονομικός τομέας που υπόκεινται σε ύφεση υπόκεινται σε στατιστικές υποθέσεις και συμπεράσματα για τη σχέσεις μεταξύ της παραγωγής, της απασχόλησης και της επένδυσης που δεν θα μπορούσαν να γίνουν εύκολα συγκρίσιμα, ενώ οι δείκτες χρηματιστηρίου έχασαν τι λίγη σύνδεση που είχαν σε προγενέστερες ομαλές οικονομικές καταστάσεις των διαφόρων εσωτερικών οικονομιών τους. Για τους προαναφερθέντες λόγους οι οικονομικές προβλέψεις αντιμετωπίζονταν όλο και περισσότερο με περιφρόνηση, τόσο από τους αναλυτές όσο και από το κοινό.

Η ανατομία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε, στην έρευνα και μελέτη, από το ACCAπεριστρέφεται σε τρείς δείκτες:-

  • Μακρο-δείκτης προοπτικών (MacroIndex) ,
  • Δείκτης Εμπιστοσύνης (Confidence Index),
  • Δείκτης Κυβερνητικής Αποδοχής (GovernmentapprovalIndex).
  • 1. Επιδράσεις και ευκαιρίες: με επιμέρους ερωτήσεις σε θέματα (α) προσπέλασης σε χρηματοδότηση, Λειτουργικό κόστος, Αποφάσεις γενικά για ενοικιάσεις, Καθυστερήσεις πληρωμών, Συναλλαγματικές αλλαγές, Βιωσιμότητα προμηθευτών/πελατών, Επενδύσεις (σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό), ευκαιρίες καινοτομιών, ευκαιρίες μείωσης κόστους, ευκαιρίες σε νέες αγορές, ευκαιρίες για ποιοτικές επενδύσεις, ευκαιρίες να επενδύσουν σε δίκτυα προμηθειών, ευκαιρίες για αλλαγές κουλτούρας των πελατών κτλ.
  • 2. Χρηματοοικονομική κατάσταση: Απολύσεις (εθελοντική/ υποχρεωτική), Απασχόληση (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), Εκπαίδευσης, Αναδιαρθρώσεις.
  • 3. Επενδυτικό κλίμα: Προσπέλαση σε κεφάλαια επέκτασης, Ευκαιρίες κερδοφορίας, Κυβερνητική υποστήριξη.
  • 4. Κυβερνητική επενδύσεις: Μεσοπρόθεσμες (προβλεπόμενες), και Μεσοπρόθεσμες (επιθυμητές τάσεις)

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω δεικτών, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων οι παρακάτω αναλυτικοί παράμετροι:

Οι παραπάνω παράμετροι, στο ερωτηματολόγιο συμπληρωθήκαν με παραμέτρους ποσοτικοποιημένους και ποιοτικούς.

Η μελέτη, στις 19 σελίδες της, περιλαμβάνει ένα σημαντικό πλούτο πληροφοριών, οργανωμένων σε εύκολες σε κατανόηση ενότητες, και αποδεικνύει ότι το Λογιστικό/Ελεγκτικό επάγγελμα, ενωμένο και με ενεργή συμμετοχή μπορεί στο επίπεδο των χωρών που λειτουργεί, αλλά και διεθνώς, να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση για το σχεδιασμό νέων στρατηγικών προς αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών κύκλων και κρίσεων που υπόκεινται οι διάφορες χώρες της υφηλίου.

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε στα συνημμένα αρχεία

Γιάγκος Χαραλάμπους F.C.C.A*
[*είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικός σύμβουλος της UHYAxon – Ορκωτοί Ελεγκτές, Πρώην Α' αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου. Email:
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ