Έρχονται έλεγχοι σε δωρεές και γονικές παροχές με το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Έρχονται έλεγχοι σε δωρεές και γονικές παροχές με το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Τι προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ

Με επιβολή φόρου έως και 40% από το πρώτο ευρώ, κινδυνεύουν να βρεθούν φορολογούμενοι, οι οποίοι καταστρατηγούν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει αφορολόγητο ποσό 800.000 ευρώ στις δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων, στις περιπτώσεις συγγενών πρώτου βαθμού (συζύγους, παιδιά, εγγόνια και γονείς).

Σχετικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει σημάνει συναγερμός, καθώς έχει παρατηρηθεί:

να γίνονται διαδοχικές δωρεές και να επωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο

να υπάρχουν χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές χωρίς αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων από τράπεζες

να μεταφέρονται χρήματα σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο το οποίο επίσης δεν δικαιούται το αφορολόγητο,

να εμφανίζονται χρήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στη εφορία, ενώ:

υπάρχουν και «πονηρές» τροποποιητικές δηλώσεις με τις οποίες ανακαλούνται αρχικές δηλώσεις άτυπης γονικής παροχής- δωρεάς.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, θα ερευνηθούν:

Α) Διαδοχικές δωρεές: Οι έλεγχοι θα γίνουν με βάση το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και με όριο τους 6 μήνες. Θα ελεγχθούν περιπτώσεις που το παιδί έχει δωρίσει χρήματα στον πατέρα ή τη μητέρα του και ο γονέας στη συνέχεια με γονική παροχή έδωσε τα χρήματα στο άλλο του παιδί. Με ενδιάμεσο, δηλαδή, το γονέα τα χρήματα περάσανε από τον έναν αδερφό στον άλλο. Για αυτήν, την «τριγωνική» συναλλαγή δεν πληρώθηκε ούτε ένα ευρώ φόρος καθώς η δωρεά χρημάτων έως 800.000 ευρώ από το παιδί στο γονιό είναι αφορολόγητη όπως επίσης και η γονική παροχή που έγινε στη συνέχεια από το γονιό στο παιδί. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι στις δωρεές χρημάτων μεταξύ αδελφών δεν ισχύει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος 20% από το πρώτο ευρώ.

Β) Χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές χωρίς αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων από τράπεζες: Στις περιπτώσεις αυτές χάνεται το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ. Για την απόδειξη της μεταφοράς του ποσού της χρηματικής γονικής παροχής/δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό αναγράφονται στην δήλωση οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών, μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα και επισυνάπτεται το αποδεικτικό μεταφοράς από το πιστωτικό ίδρυμα. Ως μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λογίζεται και η έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον γονέα/δωρητή όπως και οι μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς τραπεζών στο εξωτερικό.

Γ) Μεταφορά χρημάτων σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο: Θα ερευνηθούν περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικού ποσού προς κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Εάν αποδειχθεί η «χρήση» του χρηματικού ποσού της γονικής παροχής/δωρεάς από το τέκνο/δωρεοδόχο από το τρίτο πρόσωπο τότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς 20% για δωρεοδόχους της Β΄ κατηγορίας και 40% για τα πρόσωπα της Γ΄ κατηγορίας.

Δ) «Πόθεν έσχες» των δωρητών: Η Εφορία θα διασταυρώσει αν τα χρήματα που δωρίζονται προέρχονται από εισοδήματα και έσοδα του δωρητή τα οποία έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί και καλύπτουν το ύψος των χρημάτων που δωρίζονται.

Ε) Τροποποιητικές δηλώσεις: Απορρίπτεται τροποποιητική δήλωση, με την οποία ανακαλείται η αρχική δήλωση άτυπης γονικής παροχής/δωρεάς από τους δηλούντες, οι οποίοι επικαλούνται πλάνη τους, όπως π.χ. ότι η υποβολή της δήλωσης έγινε πριν τη σύσταση της δωρεάς, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ