Αυτό είναι το έντυπο που θα συμπληρώσουμε για να πάρουμε 500 εκατ. €

Αυτό είναι το έντυπο που θα συμπληρώσουμε για να πάρουμε 500 εκατ. €

 

Ιδού το έντυπο «πρωταγωνιστής» των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Δεν είναι καινούργιο. Είναι ανανεωμένο καθώς έχει αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό ενώ περιλαμβάνει και έναν καινούργιο υποπίνακα. Η σημασία του αναβαθμίζεται καθώς δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα πρέπει να το συμπληρώσουν άμεσα προκειμένου να διεκδικήσουν μερίδιο από το νέο πρόγραμμα στήριξης των παγίων δαπανών συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιο είναι το έντυπο; Το ανανεωμένο Ε3 το οποίο και φέτος θα συμπληρωθεί από περισσότερους από ένα εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες.

Στο καινούργιο έντυπο Ε3 το οποίο μπορείτε να δείτε και να «κατεβάσετε» κάνοντας κλικ εδώ...

TO NEO E3

... υπάρχει ο πίνακας στον οποίο πρέπει να αναγραφούν αναλυτικά οι πάγιες δαπάνες. O κρίσιμος πίνακας για το πρόγραμμα επιδότησης των παγίων δαπανών θα είναι ο πίνακας Ζ2 τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι επαγγελματίες είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία. Σε αυτό τον πίνακα θα αναγραφούν αναλυτικά:

 1. Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας,
 2. έξοδα ταξιδιού,
 3. έξοδα ενέργειας
 4. έξοδα ύδρευσης
 5. έξοδα για τηλεπικοινωνίες
 6. ενοίκια
 7. δαπάνες διαφήμισης και προβολής
 8. μικτές αποδοχές εργαζομένων
 9. εργοδοτικές εισφορές

Στο έντυπο Ε3 έχει μπει και ο κωδικός 99 στον οποίο θα αναγραφεί το υπόλοιπο από όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές που εισέπραξε ο επαγγελματίας μέσα στο 2020. Επίσης προστίθεται καινούργιος πίνακας για όλες τις επιδοτήσεις και ενισχύσεις που είναι οι εξής:

 1. Κωδ 001 : «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»
 2. Κωδ 002 : «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)»
 3. Κωδ 003 : «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)»
 4. Κωδ 004 : «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)»
 5. Κωδ 005 : «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)»
 6. Κωδ 006 : «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)»
 7. Κωδ 007 : «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)»
 8. Κωδ 008 : «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)»
 9. Κωδ 009 : «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)»
 10. Κωδ 010 : «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)»
 11. Κωδ 011 : «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ