Στους φόρους πήγε το 60% των κερδών

Στους φόρους πήγε το 60% των κερδών

Μελέτη της Grant Thornton για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα διαπιστώνει ότι η φορολογία απορροφά το 60% των εταιρικών κερδών.

Η μελέτη που δημοσιεύει η Καθημερινή διαπιστώνει πως εξαιτίας της υψηλής φορολογίας οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται ο πάγιος εξοπλισμός.

Σύμφωνα με την Grant Thornton, μόλις το 4% των συνολικών εσόδων επενδύεται, ενώ το 80% των επιχειρηματιών που ρωτήθηκαν σχετικά δηλώνουν πως δεν θα πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στο επόμενο 12μηνο.

Διαπιστώνεται επίσης πως το 10% των επιχειρήσεων κατέβαλε το 88% των συνολικών φόρων, ενώ η υψηλή φορολογία θεωρείται ως ο βασικός υπεύθυνος για την περιορισμένη εισροή νέων κεφαλαίων στις ελληνικές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ