Πρόστιμα σε μπουγατσάδικο και καφετέρια για τρεις αποδείξεις

Πρόστιμα σε μπουγατσάδικο και καφετέρια για τρεις αποδείξεις

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διήμερο, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2017.

Παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής-εργατικής νομοθεσίας βεβαιώθηκαν σε 10 περιπτώσεις στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σε εταιρίες της Θεσσαλονίκης. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διήμερο, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν:

Σε οβελιστήριο στη Θεσσαλονίκη, η μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης και παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

σε αναψυκτήριο μπουγάτσα, στον Εύοσμο, η μη έκδοση 3 αποδείξεων λιανικής πώλησης,

σε καφετέρια στον Εύοσμο, η μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης και 3 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

σε εστιατόριο-αναψυκτήριο, στον Εύοσμο, η μη έκδοση 6 αποδείξεων λιανικής πώλησης,

σε ψιλικά-αναψυκτήριο στη Θεσσαλονίκη, παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και μία εργαζόμενη δεν βρέθηκε καταχωρημένη στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,

σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, 2 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, 4 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, 3 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,

σε εστιατόριο στον Εύοσμο, 6 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και ένας εργαζόμενος δεν βρέθηκε καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και

σε καφετέρια στον Εύοσμο, μία εργαζόμενη δεν βρέθηκε καταχωρημένη στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Για τα αποτελέσματα των ελέγχων ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.