Περισσότερους φόρους φέρνει ο «νέος» προϋπολογισμός του 2017

Αναθεώρηση προς τα πάνω για τα φορολογικά έσοδα – Πόσα πρέπει να πληρώσουμε

Περισσότερους φόρους φέρνει ο «νέος» προϋπολογισμός του 2017

Έναν καινούργιο προϋπολογισμό για την φετινή χρονιά εκτελεί πλέον το υπουργείο Οικονομικών. Οι στόχοι, αναθεωρήθηκαν, όπως φάνηκε από τη χθεσινή ανακοίνωση για τις οικονομικές επιδόσεις του 5μηνου, με βάση τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής. Ο αναθεωρημένος στόχος προβλέπει περισσότερα φορολογικά έσοδα κατά 1,3 δις. ευρώ ενώ το σύνολο των φόρων θα πρέπει να φτάσει στα 48,24 δις. ευρώ.

Οι αναθεωρημένοι στόχοι για τους φόρους είναι οι εξής:

  1. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία θα πρέπει να φτάσουν στα 21,525 δις. ευρώ όταν ο προϋπολογισμός προέβλεπε 20,415 δις. ευρώ
  2. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία θα πρέπει να διαμορφωθούν στα 26,718 δις. ευρώ έναντι στόχου 26,443 που αναγραφόταν στον προϋπολογισμό.
  3. Οι επιστροφές φόρου θα πρέπει να διαμορφωθούν στα 3,324 δις. ευρώ έναντι 3,289 δις. ευρώ που αναγραφόταν στον προϋπολογισμό του 2016.

Ο προϋπολογισμός στο 5μηνο

Εντός στόχου κινήθηκαν τα έσοδα του προϋπολογισμού στο 5μηνο. Για να συμβεί βέβαια αυτό, αναθεωρήθηκε ο στόχος. Το υπουργείο Οικονομικών μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής, δεν συγκρίνει πλέον με βάση τα όσα αναγράφονταν στον προϋπολογισμό του 2017 αλλά με βάση τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής. Έτσι, σε επίπεδο εσόδων τακτικού προϋπολογισμού καταγράφηκε υστέρηση έναντι του στόχου μόλις τριών εκατομμυρίων ευρώ ενώ σε επίπεδο δαπανών τακτικού προϋπολογισμού υπάρχει υστέρηση 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος παρατηρείται υπέρβαση έναντι του αναθεωρημένου στόχου λόγω της συγκράτησης των δαπανών. Το πρωτογενές πλεόνασμα έκλεισε στα 1,842 δις. ευρώ έναντι στόχου 1,05 δις. ευρώ που είναι ο αναθεωρημένος στόχος.

Μετά την αναθεώρηση των στόχων με βάση τα δεδομένα του μεσοπρόθεσμου, τα λεπτομερή στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που θα ανακοινωθούν στο τελευταίο 10ήμερο του Ιουνίου, αναμένεται να δείξουν υπέρβαση όσον αφορά στην πορεία των φορολογικών εσόδων. Τα έσοδα προ επιστροφών φόρου (που εμπεριέχουν τα φορολογικά έσοδα) έκλεισαν με υπέρβαση 443 εκατ. ευρώ. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε υπέρβαση στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται και στο γεγονός ότι επιστράφηκαν περισσότεροι φόροι από ότι προβλέπει ο αναθεωρημένος στόχος και στο γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος στα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων (σ.σ παρατηρήθηκε υστέρηση 340 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,24 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,649 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ όπως προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περίοδο από το μεσοπρόθεσμο. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,842 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,456 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα 5μηνου

Οι κωδικοί των εσόδων αποτύπωσαν τα εξής:

  • Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,684 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζεται ουσιαστική απόκλιση από το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,917 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική απόκλιση έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.
  • Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,573 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,466 δισ. ευρώ).
  • Τα έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ανήλθαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Μαίου

Ειδικότερα, τον Μάιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,384 δισ. ευρώ μεωιμένα κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,359 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 8 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 311 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (204 εκατ. ευρώ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ