Ποιοι θα πληρώνουν πρόστιμο 5000 ευρώ αν δεν κόβουν απόδειξη (λίστα)

Ποιοι θα πληρώνουν πρόστιμο 5000 ευρώ αν δεν κόβουν απόδειξη (λίστα)
Και γιατροί, και δικηγόροι και λογιστές και ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων μέχρι και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων. Κόσμος πολύς θα καλείται να αντιμετωπίσει χρηματικά πρόστιμα το ύψος των οποίων θα φτάνει ακόμη και στις 5000 ευρώ αν συλλαμβάνεται να ασκεί το σπορ της φοροδιαφυγής κατ' εξάκολούθηση. Με απόφαση Παπανάτσιου, καθορίστηκε ο κατάλογος με τους επαγγελματίες που θα τιμωρούνται όχι με "λουκέτο" στην έδρα τους όπως προβλέπει ο νόμος αλλά με τσουχτερά πρόστιμα.

Τις 10+1 επαγγελματικές ομάδες οι οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με χρηματικά πρόστιμα το ύψος των οποίων μπορεί να φτάνει και στα 5000 ευρώ σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης ή παραστατικού, προσδιορίζει υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Η απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο ΦΕΚ, ουσιαστικά αποσαφηνίζει το περιεχόμενο διάταξης νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα και η οποία τροποποιεί το «ποινολόγιο» της εφορίας. Βάσει αυτής της τροποποίησης, συγκεκριμένες ομάδες, αντί να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο λουκέτου σε περίπτωση σύλληψης για μη έκδοση παραστατικού, θα αντιμετωπίζουν χρηματικά πρόστιμα. Αυτό που έμενε ήταν να προσδιοριστεί η λίστα των επαγγελματικών ομάδων κάτι που συνέβη με τη συγκεκριμένη απόφαση. Έτσι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι κατηγορίες των υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997, όπως ισχύει, επιβάλλεται η ειδική χρηματική κύρωση της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, προσδιορίζονται ως εξής:

 1. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
 2. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
 3. Κλινικές ή θεραπευτήρια.
 4. Οίκοι ευγηρίας.
 5. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
 6. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.
 7. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα-κατοικίες.
 8. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
 9. Δικηγόροι και εταιρίες δικηγόρων.
 10. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
 11. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

Το ποινολόγιο της εφορίας ορίζει για τις συγκεκριμένες ομάδες τα εξής:

Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:
α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Το συγκεκριμένο εδάφιο του νόμου αναφέρεται σε αυτούς για τους οποίους από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για όλες τις επαγγελματικές ομάδες επιβάλλεται άμεση αναστολή για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Για τους 11 επαγγελματίες που προαναφέρθηκαν, να επιβάλλεται το πρόστιμο των 1000 έως 2500 ευρώ.

β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Αυτό το εδάφιο αφορά σε αυτούς που εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου. Τα μη κατανομαζόμενα επαγγέλματα αντιμετωπίζουν τη διακοπή της λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.
γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Το πεντοχίλιαρο επιβάλλεται σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου. Για όσους δεν κατονομάζονται στη σχετική λίστα, προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ