Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εκτεταμένους ελέγχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΕΑΧΕ (έως την 30.6 2018) και της ΕΡΓΑΝΗ ( έως 30.12.2017) όπως και τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (έως το Μάρτιο του 2019) με σκοπό τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπεται η εφαρμογή σχεδίου προώθησης των ηλεκτρονικών πληρωμών των φορολογούμενων (έως την 31.12.2017) μεταξύ των οποίων και η καταβολή του φόρου εισοδήματος με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Αναλυτικότερα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ θέτει συγκεκριμένους στόχους σε ότι αφορά τον αριθμό αλλά και την κατεύθυνση των φορολογιών ελέγχων για το 2017. Έτσι, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν:

- 450 έλεγχοι από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων ( ΚΕ.ΜΕ. ΕΠ) με στόχο τη βεβαίωση εσόδων τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

- 750 έλεγχοι από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ( ΚΕ ΦΟ ΜΕΠ) με στόχο τη βεβαίωση εσόδων τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

- 260 πλήρεις έλεγχοι από τις ΦΑΕ και 2.700 αντίστοιχοι έλεγχοι από τις ΔΟΥ απ τους οποίους θα πρέπει να βεβαιωθούν κατ' ελάχιστον έσοδα 1 δισ. ευρώ.

- 12.90 μερικοί έλεγχοιαπό τις ΔΟΥ με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 15%

- έλεγχοι σε 240 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή θέτει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα σχετικά με βασικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν πυλώνες στη δράση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2017 και τα επόμενα έτη. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

-Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης. Αυτό προβλέπει επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και αυτοματοποίησή τους (έως την 31.12.2017). Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο το 2016 εφαρμόστηκαν από τις ΔΟΥ μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε 1,6 εκατ. οφειλέτες έναντι 746.707 το 2015.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής είσπραξης περιλαμβάνει ακόμη τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης οφειλών (έως την 30 Ιουνίου 2019) καθώς και την προσαρμογή των συστημάτων TAXIS και ELENXIS ( έως την 28.2.2018) ώστε να απεικονίζονται οι οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας για περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών είσπραξης.

Eπίσης, προβλέπεται ηδιασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΧΑΕ ( Χρηματιστήριο) και την ΕΡΓΑΝΗ (όπου δηλώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων ανά επιχείρηση) και η πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου (έως την 30.9.2017). Επιπλέον,δρομολογείται η ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ των εισπράξεων των ασφαλιστικών εισφορών (έως την 31.12.2018).

- Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Φορολογικής Συμμόρφωσης. Αυτό, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό διαδικασιών εντοπισμού των φορολογούμενων που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων.

- Το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο. Αυτό προβλέπεται να έχει δημιουργηθεί έως την 31.3.2019 και θα περιλαμβάνει το υποσύστημα όλων των ιδιοκτητών ακινήτων καθώς και δυνατότητες συσχέτισης της περιουσίας τους με άλλες πληροφορίες χρήσιμες στη Φορολογική Διοίκηση για να εντοπίζει περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων.

- Τον Εκσυγχρονισμό των Τελωνειακών Υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση της χρήσης των συστημάτων X-Ray ( μέχρι την 31.12.2019) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, η εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαίου, στις φορολογικές αποθήκες, στη διακίνηση και αλλού.

- Τον Εκσυγχρονισμό και τη Βελτίωση των Φορολογικών Υπηρεσιών. Σ αυτό περιλαμβάνεταιη ανάπτυξη και εφαρμογή (έως την 30 .6.2018)ηλεκτρονικών εφαρμογών για το φόρο χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, για το φόρο μεταβίβασης ακινήτων καθώς και για τον φόρο κερδών από τυχερά παιγνίδια. Προβλέπεται ακόμη η υλοποίηση του σχεδίου για πληρωμές των φόρων με κάρτες ( έως την 31.12.2017)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ