Μάθε πώς να ελέγχεις αν η απόδειξη που σου έδωσαν είναι... «μαιμού»

Μάθε πώς να ελέγχεις αν η απόδειξη που σου έδωσαν είναι... «μαιμού»
Με ηλεκτρονική εφαρμογή που ενεργοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν αν η απόδειξη που πήραν στα χέρια τους εκδόθηκε από δηλωμένη μηχανή ή όχι.

Ειδικότερα, η Γ.Γ.Δ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακούσχεδίου έτους 2015 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προς αντιμετώπιση τωναυξημένων κρουσμάτων αδήλωτων ταμειακών μηχανών, θέτει σε παραγωγική λειτουργία φόρμαελέγχου της νομιμότητας των ταμειακών μηχανών μέσω του Διαδικτύου εκ μέρους τόσο τωνελεγκτών όσο και των πολιτών.

Η Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνα Σαββαΐδου με αφορμή τη νέα εφαρμογή επισημαίνει ότι: «Θαχρησιμοποιηθεί κάθε μέσο και κυρίως η τεχνολογία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,η οποία συνεπάγεται την απώλεια δημοσίων εσόδων που μπορούν να ελαφρύνουν ιδίως τησημερινή περίοδο τα βάρη των πολιτών. Με την εφαρμογή ελέγχου της νομιμότητας τωνταμειακών μηχανών οι ελεγκτές, αλλά και οι πολίτες-φορολογούμενοι, μπορούν να ελέγχουνσε πραγματικό χρόνο αν η απόδειξη που τους δίνεται έχει εκδοθεί από νομίμως δηλωθείσαταμειακή μηχανή. Η βοήθεια των πολιτών είναι πολύτιμη, καθώς ενισχύει την καθημερινήπροσπάθεια που κάνουν κάτω από αντίξοες συνθήκες οι υπάλληλοι των ΔΟΥ για τηναντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στη νέα εφαρμογή στο συνημμένο αρχείο.