Στη δημοσιότητα η πρώτη εγκύκλιος για το νέο ΦΠΑ (pdf)

Στη δημοσιότητα η πρώτη εγκύκλιος για το νέο ΦΠΑ (pdf)
Τα μέτρα πέρασαν από την ελληνική Βουλή και η κυβέρνηση καλείται τώρα να κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς προκειμένου να αποτυπωθούν οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στην αγορά.

Ήδη, η ΓΓΔΕ εξέδωσε την πρώτη εγκύκλιο στην οποία μεταξύ άλλωναναφέρεται ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ, θα προβαίνετε σε εκ νέου υπολογισμό του ΦΠΑ. Όπου, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει λάβει χώρα ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τελωνισμοί από 16.07.2015 θα διενεργείται συμπληρωματική χρέωση».

Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις:

- Aντικαθίσταται το Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ με τα προϊόντα πουυπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και επέρχεται μετάταξη προϊόντων από τονμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%,

- Aναπροσαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 6,5% σε 6% και τα αγαθά πουυπάγονται στον συντελεστή αυτό,

- Oι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα νησιά καταργούνται σταδιακά από01.10.2015 στα πλέον τουριστικά νησιά με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα και από01.06.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Οι μειωμένοι συντελεστές παραμένουν σε ισχύέως 31.12.2016 για τα απομακρυσμένα νησιά.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανωτέρω ρυθμίσειςθα καθορισθούν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ