Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση αποζημιώσεων εκτός έδρας

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση αποζημιώσεων εκτός έδρας
Διευκρινίσεις αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για φορολόγηση των αποζημιώσεων εκτός έδρας ή εξόδων δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών, δίνει με σχετική ανακοίνωσή της η ΓΓΔΕ.

Όσοι δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημιώσεις εκτός έδρας ή εξόδων δημοσίων υπαλλήλων, φορολογούνται ως μισθωτοί με βάση τις κείμενες διατάξεις, διευκρινίζεται στην εν λόγο ανακοίνωση.

Με το αναφερόμενο στα δημοσιεύματα έγγραφο της Υπηρεσίας, που εκδόθηκε προκειμένου να δοθεί απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές ή οι αποζημιώσεις εξόδων που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες κατ΄ εντολή του Δημοσίου εμπίπτουν στις διατάξεις περί μισθωτών υπηρεσιών (αρ.12 του ν.4172/2013) και όχι στις διατάξεις περί επιχειρηματικής δραστηριότητας (αρ.21 του ν.4172/2013), χωρίς να εξετάζεται εάν καταβάλλονται από την υπηρεσία τους ή από άλλη υπηρεσία.

Η απάντηση της Υπηρεσίας δεν αφορούσε την τυχόν εφαρμογή του άρθρου 14 του ν.4172/2013 για απαλλαγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγεται εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ